ยืนยันวัฒนชีวาย้อนวัย ชะลอวัยได้จริง

ชะลอวัยได้จริง ทาง APCO ได้มีการแถลงข่าวถึงผลงานวิจัยล่าสุดของนวัตกรรมวัฒนชีวา ซึ่งทำร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า เป็นงานวิจัยที่ได้รับอนุมัติให้ทำวิจัยในคนจริง ตามใบประกาศ แล้วจึงสามารถรวบรวมหาอาสาสมัครได้ จนการทำวิจัยสำเร็จและได้รับการตีพิมพ์แล้วในวารสารต่างประเทศ โดยสามารถเข้าไปอ่านได้ ตามลิงค์บทความที่ตีพิมพ์  มีผลการวิจัยโดยสรุปคือ เมื่อเทโลเมียร์ยาวขึ้น ร่างกายก็จะกลับมาฟิตหนุ่มสาวมากขึ้น ค่าเฉลี่ยที่ได้มีความใกล้เคียงกับตอนที่ทาง APCOเก็บข้อมูลเอง คือย้อนวัยไปได้ค่าเฉลี่ย 4.6 ปี ย้อนวัยได้ 19 ปี ซึ่งจากเดิมที่ APCO เก็บข้อมูลเองในการทำการวิจัยครั้งก่อน สามารถย้อนวัยได้สูงสุดคือ 23 ปี ซึ่งถือว่าใกล้เคียงกัน กับการทำวิจัยครั้งล่าสุดนี้ จะมีกลุ่มตัวอย่างอีกกลุ่มที่มีคุณสมบัติเหมือนกลุ่มที่ได้รับประทานวัฒนชีวา แต่จะให้รับประทานเป็นแคปซูลหลอก ซึ่งภายในคือแป้งข้าวโพดแล้วก็ติดตามผลเหมือนกัน พบว่า การติดตามผลกลุ่มที่ได้แคปซูลหลอกไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นในเชิงของสถิติ

อาจจะขึ้นลงบ้างเล็กน้อยเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ที่เห็นชัดเจนคือ 15 จาก 16 คนที่ได้รับประทานนวัตกรรมวัฒนชีวา เทโลเมียร์ยาวขึ้นแล้วย้อนวัยใกล้เคียงกับตอนที่ทาง APCO จัดเก็บข้อมูลเอง กลุ่มตัวอย่าง ย้อนวัยไปได้ 0.6 ปีไปจนถึง 19 ปี โดยดูจากความยาวของเทโลเมียร์ ถ้าเทโลเมียร์ยาวขึ้น 70 เบสแพร์เท่ากับย้อนวัยได้ 1 ปี แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นก็จะขึ้นอยู่กับรายบุคคลด้วย เพราะแต่ละคนมีพฤติกรรม มีกรรมพันธุ์ที่แตกต่างกันไป

นวัตกรรมวัฒนชีวา

ที่ผลงานวิจัยออกมาว่าสามารถย้อนวัยค่าเฉลี่ยถึง 19 ปีเพียงรับประทานวันละ 5 แคปซูลติดต่อกัน 8 สัปดาห์ และนอกจากให้ผลในเรื่องเทโลเมียร์ที่ยาวขึ้นแล้ว ยังส่งผลไปถึงในเรื่องของ Killer T Cell ที่เพิ่มขึ้นด้วย เซลล์นี้เรียกว่า เซลล์ T พิฆาต ภาษาห้องแล็บเรียกว่า CD 8 ซึ่งจะมีหน้าที่ไปจัดการเซลล์เนื้อร้ายทั้งหลาย ผลการทดลองคือในกลุ่มที่ได้แคปซูลหลอกไม่มีการเปลี่ยนแปลงของค่า CD 8 และ มีลดลงเฉลี่ย 23 ไมโครลิตร หรือ 4 % แต่ในกลุ่มที่ได้รับประทานนวัตกรรมวัฒนชีวาปรากฏว่า Killer T Cell เพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 37 เซลล์ต่อ ไมโครลิตร หรือ 6% จึงสบายใจได้ว่าเมื่อรับประทานนวัตกรรมวัฒนชีวา ช่วยให้เทโลเมียร์ยาวขึ้น เซลล์เนื้อร้ายก็ยาวขึ้นด้วยแต่ไม่ทันได้โตเพราะจะโดน Killer T Cell กินไปเสียก่อน จุดนี้จึงเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของวัฒนชีวา ปัจจุบันมีหลายวิธีการ ในการจัดการกับเซลล์มะเร็ง บางครั้งเจาะเลือดออกมาแล้วสกัดเอา Killer T Cell แล้วเอาไปเลี้ยงในห้องปฏิบัติการให้เพิ่มจำนวนแล้วฉีดกลับเข้าไป เพื่อที่จะเพิ่มจำนวนเซลล์ที่จะไปจัดการกินเซลล์มะเร็ง

อันนี้เป็นขบวนการที่ทำกันอยู่ แต่วัฒนชีวา คือวิธีการที่ง่ายเพียงรับประทานเข้าไปก็กระตุ้นให้ร่างกายสร้าง Killer T Cell เพิ่มขึ้นมาเอง เพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าปลอดภัยกว่า เพราะไปกระตุ้นให้สร้างตามธรรมชาติ โดยร่างกายมีการสร้างขึ้นมาเอง

ผู้สูงอายุ เมื่ออายุมากขึ้นระบบการทำงานในร่างกายก็เสื่อมถอยลง พบว่าผู้สูงอายุจะมีอัตราเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งมากกว่าคนวัยอื่นถึง 5 เท่า เพราะฉะนั้นถ้าผู้สูงอายุมาเข้าขบวนการย้อนวัย ชะลอวัย จึงต้องระวังว่าขบวนการนั้นเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้นหรือไม่ นี่คือคำตอบว่าทำไมถึงต้องเลือกวัฒนชีวา และวัฒนชีวาถึงย้ำว่า เพิ่มความยาวเทโลเมียร์ ย้อนวัยชะลอวัย แต่ในขณะเดียวกันก็เพิ่ม Killer T Cell ก็เป็นการบอกได้ว่าคุณจะไม่เสี่ยงจากการเป็นมะเร็งเพราะการเพิ่มความยาวเทโลเมียร์ในครั้งนี้

ชะลอวัยได้จริง

นวัตกรรมวัฒนชีวา

เป็นสารสกัดจากพืชกินได้ในชีวิตประจำวัน 5 ชนิด ได้แก่ มังคุด บัวบก งาดำ ถั่วเหลือง ฝรั่ง โดยสกัดเฉพาะสารที่ออกฤทธิ์ ให้ได้ประสิทธิภาพตามที่เราต้องการ ตัวไหนที่คิดว่าจะเป็นพิษกับร่างกายก็สกัดออก นำมาผสมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสม จึงมั่นใจว่าปลอดภัยแน่นอนไม่ต้องกลัวว่าจะมีสารตกค้างและสามารถรับประทานได้ในปริมาณที่ไม่จำกัด รับประทานได้ต่อเนื่องระยะยาว เพราะเมื่อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแปลว่า เราไม่สามารถได้คุณสมบัติดี ๆ เหล่านี้จากอาหารปกติ เพียงพอ จำเป็นต้องเสริมเข้าไป โดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีน้ำตาลเนื่องจากไม่ได้สกัดส่วนที่เป็นน้ำตาลมาด้วย
งานวิจัยล่าสุดของนวัตกรรมวัฒนชีวา ที่ได้ร่วมกันทำกับสถาบันมหาวิทยาลัยแพทย์ชั้นนำนี้ จึงเป็นเครื่อง ยืนยันได้ชัดเจนว่า นวัตกรรมวัฒนชีวาย้อนวัยได้ ชะลอวัยได้ ค่าเฉลี่ยถึง 19 ปี จาก 15 ใน 16 ตัวอย่างมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ในขณะเดียวกันแคปซูลหลอกก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงสถิติ และเจอความสัมพันธ์ที่น่าสนใจมากคือ กลุ่มคนที่มีเทโลเมียร์ยาวจะมีปริมาณ Killer T Cell สูงด้วย และกลุ่มคนที่มีเทโลเมียร์ยาวจะมีเม็ดเลือดขาวอีกกลุ่ม คือ CD 4 สูงกว่าคนที่มีเทโลเมียร์สั้นกว่า ซึ่งทำให้ลดอัตราเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่างๆได้ CD 4 คือเม็ดเลือดขาวกลุ่มพิเศษที่ทำหน้าที่จัดการกินเชื้อโรคต่างๆ

 

อีกทั้งยังพบว่าคนที่มีเทโลเมียร์ยาวกว่าจะมีปริมาณไขมันที่ช่องท้องน้อยกว่า คือไขมันที่เกาะอยู่กับอวัยวะในช่องท้อง ไม่ใช่ไขมันใต้ผิวหนังที่ทำให้พุงเรายื่นออกมา หรือเรียกว่า Visceral fat ไขมันในช่องท้องตัวนี้ถ้าเผาผลาญแล้วจะดูดซึมเข้าในกระแสเลือดเร็ว ตัวนี้เป็นตัวสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคเรื้อรังทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น เบาหวาน ความดัน ไขมันในเลือดสูง ดังนั้นถ้าเราดูแลสุขภาพเทโลเมียร์ของเราให้สมบูรณ์เท่าไหร่โอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคเรื้อรังทั้งหลายเหล่านี้ก็จะลดน้อยลง เพราะเมื่อเทโลเมียร์ยาวก็จะไปกระตุ้นการทำงานในร่างกายให้สมบูรณ์ขึ้น ประเด็นนี้เป็นสมมติฐานที่เราคิดและจะต้องหาคำตอบในลำดับต่อไปว่าเกิดจากอะไร เป็นประเด็นที่น่าสนใจที่เราพบมากขึ้นเรื่อยๆ

ชะลอวัยได้จริง

การที่เราจะมีอายุยืนยาวขึ้น

ชะลอวัยได้จริง  ไม่ได้หมายความว่าเราจะยืดให้อายุยืนยาวเพียงอย่างเดียวแต่เราต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย ไม่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ต้องไปไหนมาไหนได้ เดินได้ ไม่เป็นภาระกับใคร สุขภาพคือผลจากพฤติกรรมที่เรากระทำต่อตัวเราเองมาตลอดชีวิตจะส่งผลให้เห็นในช่วงที่อายุมากขึ้น ถ้าวันนี้เราเริ่มปรับเปลี่ยนตัวเอง ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต รับประทานอาหารที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ เลือกใช้นวัตกรรมวัฒนชีวา เราก็จะเป็นผู้สูงวัยที่มีความสุขที่สามารถดูแลตัวเองได้

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Scroll to Top