ทำไมถึงต้องย้อนวัย ชะลอวัย

ปัจจุบันพบว่าผู้ที่มีอายุยืนที่สุด คือมีอายุสูงสุดอยู่ที่ 123 ปี ในสังคมไทยก็หันมาสนใจการสร้างเสริมสุขภาพ การดูแลสุขภาพด้วยตนเองกันมากขึ้น ประกอบกับการศึกษาทางด้านภูมิคุ้มกัน และวิทยาศาสตร์ด้านเทโลเมียร์ มีความเจริญก้าวหน้าไปมากสามารถบ่งชี้ได้ชัดเจนว่าสาเหตุใหญ่ที่สำคัญของการเกิดการชราภาพหรือแก่ และโรคเรื้อรัง มาจากการหดสั้นลงของเทโลเมียร์ตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ถ้าเรามีอายุเพิ่มมากขึ้นโดยที่ยังมีสุขภาพที่ดีอยู่ สามารถช่วยเหลือดูแลตัวเองได้ก็ดีไป แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมีแค่บางส่วนที่สามารถมีอายุยืนยาวและมีสุขภาพที่ดีด้วย ส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาสุขภาพ เจ็บออดๆ แอดๆ หรือบางท่านถึงขนาดนอนติดเตียง ซึ่งเราก็คงไม่อยากมีสภาพแบบนั้น ที่ต้องกลายเป็นภาระของคนรอบข้างในระยะยาว
ธรรมชาติของคนเราคือ การเกิดมา เจริญเติบโตเต็มทีแล้วก็เสื่อมถอยไปตามสภาพ ยิ่งเราอายุยืนยาวมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะเจอสภาวะเสื่อมถอย เจอโรคต่างๆ เพิ่มมากขึ้น จากสาเหตุต่างๆ บางท่านไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเหลือในการเคลื่อนไหวร่างกาย อีกกลุ่มหนึ่งจะมีปัญหาภาวะจิตใจเข้ามาเกี่ยวข้อง คือ เกิดภาวะซึมเศร้า ไม่กระตือรือร้น ผลสุดท้ายภาวะสุขภาพจิตที่ไม่ดี หดหู่ ท้อถอยเสื่อมถอย ก็จะเป็นที่มาของปัญหาสุขภาพต่างๆ ตามมามากมาย ถ้าเราอายุยืนขึ้นโดยที่ไม่เริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่แรก ปัญหาต่างๆจะตามมาได้ จึงควรดูแลสภาพร่างกายให้แข็งแรงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เมื่อเรามีอายุยืนยาวมากขึ้น โอกาสที่เราจะมีสุขภาพที่ดีก็จะเพิ่มขึ้นด้วย

ชะลอวัย
สาเหตุที่แท้จริงคืออะไร

การย้อนวัย ชะลอวัยที่จะกล่าวถึงในบทความนี้ เราหมายถึงการย้อนวัย ไปถึงในระดับเซลล์เลยทีเดียว เพราะร่างกายของคนเราประกอบไปด้วยอวัยวะ ทุกอวัยวะประกอบด้วยเซลล์ ทุกเซลล์มีนิวเคลียสเป็นแกนกลาง และในนิวเคลียสก็มีโครโมโซม อยู่ทั้งหมด 23 คู่ ภายในโครโมโซมจะอัดแน่นไปด้วย ดีเอ็นเอ จำนวนมหาศาล ส่วนปลายของโครโมโซม ที่ทำหน้าที่เหมือนหมวกหุ้มปลายโครโมโซม มีชื่อว่า เทโลเมียร์ นั่นเอง แต่ธรรมชาติของร่างกายก็ได้กำหนดว่า ทุกครั้งที่เซลล์มีการแบ่งตัวตั้งแต่แรกเกิดเพื่อการเจริญเติบโต ก็จะทำให้เทโลเมียร์สั้นลงไปเรื่อยๆ จนถึงจุดหนึ่งที่เซลล์ก็ยังทำงานได้แต่ไม่สามารถสร้างขึ้นมาทดแทนใหม่ได้อย่างรวดเร็วเหมือนช่วง ที่กำลังเจริญเติบโตก่อนเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ แต่ยังคงทำงานได้อยู่ในเซลล์ที่เป็นอวัยวะสำคัญ เซลล์ที่เป็นองค์ประกอบของอวัยวะที่สำคัญมากๆ เช่น หัวใจ สมอง ระบบการย่อยอาหาร ดูดซึมอาหาร ระบบการขับถ่าย ระบบภูมิคุ้มกัน เป็นต้น เทโลเมียร์จะยังคงอยู่ในระดับที่มีการสร้างให้ทดแทนขึ้นมาใหม่ในระดับที่ทำให้ร่างกายทำงานได้ดี เพราะฉะนั้นร่างกายเราจะเสื่อมช้าลง ทำงานได้ดีมากขึ้น มีการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้รวดเร็วด้วยจำนวนเซลล์ที่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ ก็จะขึ้นอยู่กับความยาวของเทโลเมียร์นั่นเอง

คนเราเมื่อแรกเกิดจะมีเทโลเมียร์จำนวน 15,000 คู่ พอเข้าสู่วัยผู้ใหญ่จะเหลือประมาณ 7,000 คู่ และจะเหลือประมาณ 4,000 เมื่อมีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพราะฉะนั้นจะเริ่มเข้าสู่การเสื่อมถอยอย่างสมบูรณ์แบบ ถ้าเซลล์ทีเจ้าของดูแลไม่ดีพอเทโลเมียร์สั้นลงตามธรรมชาติจริงๆ ไม่ได้รับการฟื้นฟู ก็จะทำให้ทุกอวัยวะเสื่อมได้เร็วมากขึ้น แต่ถ้าดูแลดีตั้งแต่แรกเริ่มโอกาสที่จะสั้นก็จะช้าลงได้ เซลล์ปกติจะเต่งตึงผิวพรรณริ้วรอยจะยังไม่มี แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงที่เทโลเมียร์สั้นลงสุด เซลล์ก็จะเสื่อมถอยไปด้วยจากเซลล์ที่เต่งตึงก็จะเริ่มกลายเป็นเซลล์ที่ห่อเหี่ยวสร้างเซลล์ขึ้นมาใหม่ได้ช้าลง นำไปสู่การเสื่อมถอย เซลล์จะแบ่งตัวต่อไม่ได้แล้วจะเสื่อมสลายไปในที่สุดเป็นเหตุให้เกิดการชราภาพ ขบวนการนี้คือผู้ที่อายุ 60 ปี ขึ้นไปถ้าไม่ดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนนั้นการเข้าสู่ภาวะที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ก็จะมีมากขึ้น เกิดโรคต่างๆ ตามมา ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็การดูแลบำรุงรักษาร่างกายตัวเองตั้งแต่แรกเริ่ม

อวัยวะสำคัญที่มีสาเหตุมาจากการเสื่อมถอยใช้งานมากเกินไป ไม่ได้รับการดูแลรักษาเลย อย่างแรกคือดวงตาเริ่มต้นจากโรควุ้นในตาเสื่อม ถ้าไม่ดูแลก็จะเกิดโรคจอตาเสื่อมตามมาได้ โรคตับแข็ง โรคเบาหวาน โรคไขกระดูกฝ่อ โรคอัลไซเมอร์ โรคพาร์กินสัน โรคหลอดเลือดแดงแข็ง โรคไตเรื้อรัง กระดูกพรุน ข้อเสื่อม เป็นตัวอย่างของโรคที่เกิดขึ้นได้ ในผู้สูงวัย ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพราะอวัยวะไม่ได้รับการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ทันการ รวมไปถึงโรคในกลุ่ม NCDs ที่มีผู้ป่วยด้วยโรคในกลุ่มนี้จำนวนมากในกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นสาเหตุที่สำคัญของการเสียชีวิต ในแต่ละปีพบผู้เสียชีวิตจากโรค NCDs ในกลุ่มอายุ 30-69 ปี มากถึง 15 ล้านคน เรียกได้ว่าเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

เมื่อเทโลเมียร์สั้นลงอย่างวิกฤต ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด การอักเสบ ภาวะเครียด พฤติกรรมที่ไม่ดีทั้งหลาย สูบบุหรี่ แอลกอฮอลล์ อ้วน ความดัน เบาหวาน ภาวะเครียด ทำให้เทโลเมียร์สั้นลงอย่างวิกฤต ภาวะเซลล์ต่างๆก็จะเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว พัฒนาไปสู่การเกิดโรคต่างๆได้ ล้วนเกี่ยวข้องกับการสั้นลงของเทโลเมียร์ทั้งสิ้น

ชะลอวัย

ทำอย่างไรเทโลเมียร์ถึงจะกลับมายาวขึ้น

ปัจจุบันมีผู้ที่พยายามค้นคว้าหาข้อมูลจำนวนมาก ว่าทำอย่างไรจึงจะสามารถมีอายุที่ยืนยาวได้ แต่มีจำนวนน้อยมากที่จะสามารถค้นพบว่า ทำอย่างไรถึงจะสามารถมีอายุยืนยาว ย้อนวัย ชะลอวัย อย่างมีสุขภาพที่ดีและปลอดภัยควบคู่กันไปด้วย ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ ทีมคณะนักวิจัยของ APCO ภายใต้ชื่อว่า Operation BIM เป็นผู้ที่ได้ศึกษาวิจัยขบวนการดังกล่าวมานานกว่า 30 ปี ผู้พัฒนานวัตกรรมวัฒนชีวา จากสารสกัดพืชกินได้ 5 ชนิด ที่มีผลการวิจัยรับรองว่าสามารถย้อนวัย ชะลอวัย เพราะเพิ่มความยาวเทโลเมียร์ได้จริง และยังสามารถป้องกันมะเร็งได้ด้วย เพราะนวัตกรรมวัฒนชีวา เมื่อรับประทานอย่างต่อเนื่องแล้วนอกจากสามารถซ่อมสร้างเทโลเมียร์ให้ยาวขึ้นแล้ว แล้วยังช่วยเพิ่มจำนวน Killer T cell (เซลล์ T พิฆาต) ส่งผลให้ลดการติดเชื้อต่างๆได้อย่างง่ายดายโดยเฉพาะเชื้อไวรัส และกำจัดเซลล์มะเร็งได้ในทุกระยะพร้อมกับป้องกันการเกิดมะเร็งใหม่ได้อีกในผู้ป่วยที่เคยรักษามะเร็งหายไปแล้ว สามารถกลับมามีความหวังมีอนาคตที่สดใสพร้อมสุขภาพที่แข็งแรง
นวัตกรรมวัฒนชีวา ไม่ได้เหมาะสำหรับผู้มีปัญหาสุขภาพเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมสร้างให้ผู้ที่มีสุขภาพปกติ มีร่างกายที่อ่อนเยาว์มากขึ้นในระดับโครโมโซม คือไปเพิ่มความยาวเทโลเมียร์ ทำให้อายุเซลล์หรือร่างกายย้อนวัยได้เฉลี่ยถึง 5.8 ปี ใน 8 สัปดาห์ จึงเรียกได้ว่า คือนวัตกรรมที่เข้ามาช่วยให้เราย้อนวัยกลับไปแข็งแรงได้ยาวนานขึ้น ป้องกันโรคต่างๆที่จะเกิดตามมา นวัตกรรมวัฒนชีวา จึงเป็นคำตอบของ การย้อนวัยชะลอวัย ที่ คนรักสุขภาพ อยากมีชีวิตยืนยาวนานแบบมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่ต้องเป็นภาระของคนรอบข้าง มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมชีวี 100 ปีมีสุข ด้วยกันนะคะ

 

อ่านต่อ – ทำความรู้จักศาสตร์ชะลอวัย ที่ช่วยให้สุขภาพกายใจแข็งแรง อายุยืนยาว

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Scroll to Top