ตัวช่วยชะลอวัยย้อนวัย

ชะลอวัยย้อนวัย มีคำถามจากผู้คนมากมายว่าเราจะดูแลตัวเองได้อย่างไรให้มีอายุยืน มีตัวช่วยอะไรบ้างที่จะทำให้เราชะลอวัยและห่างไกลจากโรคเรื้อรังหรือโรคในกลุ่ม NCDs ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในปัจจุบันและความสามารถของนักวิทยาศาสตร์ไทยได้ทำการวิจัยค้นคว้ากว่า 40 ปี จนทำให้ตอนนี้เรามีนวัตกรรมวัฒนชีวา เป็นตัวช่วยสำคัญในเรื่องของการชะลอวัยซึ่งมีผลงานวิจัยรองรับชัดเจนว่าสามารถเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการย้อนวัย ชะลอวัยและช่วยให้อายุยืนยาว

นวัตกรรมวัฒนชีวา ไม่ใช่ยา แต่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับประทานเพิ่มเติมจากการรับประทานอาหารตามปกติ นั่นเพราะเมื่อเรารับประทานอาหารตามปกติ เราจะไม่ได้ประสิทธิภาพของอาหารนั้นตามที่เราคาดหวังว่าอาหารนั้นจะไปช่วยสร้างเสริมสุขภาพ หรือไปช่วยแก้ไขปรับเปลี่ยนภาวะผิดปรกติหรือภาวะเสื่อมถอยของร่างกายเราได้ เราจึงจำเป็นต้องได้รับเข้าไปในร่างกายในรูปของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ปัจจุบันผู้บริโภค มีการคาดหวังเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพเป็นจำนวนมาก ผู้ที่สุขภาพดีอยู่แล้วก็อยากจะมีสุขภาพที่ดีมากขึ้น อยากชะลอวัย ย้อนวัย อยากมีอายุยืนขึ้น ไม่อยากเป็นโรคเรื้อรัง และไม่อยากให้ชีวิตบั้นปลายต้องนอนติดเตียง ส่วนผู้ที่มีปัญหาสุขภาพก็อยากหาย อยากหลุดพ้นจากโรคเรื้อรังทั้งหลายให้ได้มากที่สุด ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผ่านการค้นคว้าวิจัยอย่างถูกต้องจึงเป็นตัวช่วยหนึ่งในการแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ทุกคนได้

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีในการพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ คัดเลือก เพื่อค้นหาสารสกัดที่มีความพิเศษในอาหารแต่ละชนิดที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นในพืชผักหรือผลไม้ และมีนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากที่มีความสนใจศึกษาค้นคว้าหาความพิเศษจากธรรมชาติในอาหารกินได้ เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้ข้อมูลจากเว็บไซด์ของกระทรวงสาธารณสุขพบว่า ในช่วงเวลา 5-10 ปีที่ผ่านมา มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เกี่ยวข้องกับการย้อนวัย ชะลอวัย ออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก

นวัตกรรมวัฒนชีวา

คือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่สกัดจากพืชกินได้ซึ่งเป็นอาหารที่เรารับประทานในชีวิตประจำวัน 5 ชนิด ได้แก่ มังคุด ฝรั่ง ใบบัวบก งาดำ ถั่วหลือง ใช้หลักการของโภชนบำบัดหรืออาหารบำบัดโรค ผลิตในรูปแบบของแคปซูล เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่มีสารออกฤทธิ์เป็นพิเศษจากพืชกินได้ทั้ง 5 ตัวนี้ และสามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าสามารถ เสริมสร้างเทโลเมียร์ได้จริง ผ่านงานวิจัยที่ได้ขออนุญาตทำการวิจัยในมนุษย์โดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย

สำหรับเทโลเมียร์เป็นองค์ประกอบส่วนปลายของโครโมโซม ซึ่งจะต้องหดสั้นลงทุกครั้งที่เซลล์มีการแบ่งตัว เพราะฉะนั้นจึงเป็นความจริงที่เราอาจไม่ได้นึกถึงว่า ร่างกายของมนุษย์เราทุกคนเริ่มแก่ตั้งแต่แรกเกิดแล้ว เพราะทุกครั้งที่เซลล์มีการแบ่งตัวเพื่อการเจริญเติบโต เทโลเมียร์ก็จะสั้นลงเช่นกัน จนเมื่อถึงจุดหนึ่งซึ่งคือในวัยสูงอายุ การหดสั้นของเทโลเมียร์ก็จะหยุดลง เซลล์ในร่างกายก็จะเสื่อมถอยจนถึงจุดที่หมดอายุขัยไปในที่สุด ปัจจุบันนี้เราสามารถพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ให้เห็นผลลัพธ์จากการรับประทานนวัตกรรมวัฒนชีวาได้แล้ว โดยการเจาะเลือดติดตามผล เพื่อวัดค่าความยาวของเทโลเมียร์โดยทำในห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการนี้ทำให้เราทราบผลที่ชัดเจนของนวัตกรรมวัฒนชีวาต่อการเพิ่มความยาวของเทโลเมียร์

ชะลอวัยย้อนวัย เอกลักษณ์พิเศษของวัฒนชีวาอีกอย่าง คือ สามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้ โดยการติดตามตรวจวัดปริมาณเม็ดเลือดขาวในกลุ่ม CD 4 ที่ทำหน้าที่กำจัดเชื้อโรคที่เข้ามาในร่างกาย และ CD 8 หรือ Cell T พิฆาต ซึ่งเป็นเซลล์ที่มีหน้าที่หลักในการจัดการเซลล์เนื้อร้าย ที่พร้อมที่จะกลายเป็นเซลล์มะเร็ง จากความรู้พื้นฐานที่บอกว่าเมื่อเซลล์ทุกเซลล์มีเทโลเมียร์ยาวขึ้นก็สามารถแบ่งตัวได้เร็วขึ้น เพราะฉะนั้นเซลล์ที่เป็นเนื้อร้ายก็จะมีผลในทำนองเดียวกัน คือแปลงร่างเป็นเซลล์มะเร็งได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน แต่นวัตกรรมวัฒนชีวาพัฒนาต่อยอดมาจากสูตรที่ใช้กำจัดเนื้อร้าย และมีการกระตุ้น Cell T พิฆาต ซึ่งเราพิสูจน์ได้จริงโดยการเจาะเลือด จึงมั่นใจได้ว่าถ้าใช้วัฒนชีวาแล้วเทโลเมียร์จะยาวขึ้น รวมทั้งประเด็นที่สำคัญที่สุดคือ เทโลเมียร์ยาวขึ้นแต่ไม่เสี่ยงต่อการเกิดเนื้อร้าย ไม่เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง อีกทั้งยังช่วยฟื้นฟูร่างกายได้ดีขึ้น

ถึงชะลอวัยได้ผลจริง
ในกลุ่มผู้ที่ผ่านการรักษาเนื้อร้ายจนอาการของโรคสงบลงแล้ว

ชะลอวัยย้อนวัย แต่อาจมีภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงที่เกิดจากการรักษาได้ ซึ่งภาวะดังกล่าวค่อนข้างเรื้อรังและใช้ระยะเวลานานจึงจะปรากฎอาการให้เห็น ฉะนั้นหากเรารีบดูแลตัวเองตั้งแต่แรกจะช่วยตรงนี้ได้ วัฒนชีวาจะไปช่วยให้เซลล์ที่โดนทำร้ายจากขบวนการรักษา ฟื้นฟูตัวเองได้เร็วขึ้น และยังสามารถกระตุ้น CD 8 ซึ่งเป็นตัวที่จะคอยกำจัดเซลล์มะเร็งโอกาสที่จะเกิดเนื้อร้ายซ้ำซ้อนก็จะลดลงได้ด้วย อีกทั้งผู้ป่วยในโรคต่างๆ ที่ผ่านการรักษามาแล้วและอยู่ในระยะพักฟื้นฟูร่างกาย การใช้นวัตกรรมวัฒนชีวาก็จะช่วยฟื้นฟูร่างกายให้กลับสู่ภาวะปกติได้เร็วขึ้น ผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ต่างๆ หมายถึงว่าร่างกายมีภูมิคุ้มกันน้อย เสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือการแพ้ต่างๆ ได้ค่อนข้างง่ายไม่ว่าจะเป็น อากาศ เกสรดอกไม้ ฝุ่นละออง ไรสัตว์ หรือผู้ที่กำลังเข้าสู่วัยทองก็สามารถใช้นวัตกรรมวัฒนชีวาได้เช่นกัน
นวัตกรรมวัฒนชีวามีคุณสมบัติสำคัญที่ยังไม่มีใครสามารถพัฒนานวัตกรรมออกมาได้ใกล้เคียง คือช่วยในการย้อนวัย ชะลอวัย เพื่อให้อายุยืน ด้วยการเสริมความยาวเทโลเมียร์ได้อย่างปลอดภัย ไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเนื้อร้าย เพราะนวัตกรรมวัฒนชีวาช่วยเพิ่มความยาวเทโลเมียร์ ควบคู่ไปกับการเพิ่มภูมิคุ้มกันไปพร้อมกัน

จากความรู้เดิมที่ว่า ร่างกายของคนเราจะมีเทโลเมียร์สั้นลงเรื่อยๆ ตั้งแต่แรกเกิด แต่จะเห็นผลในวัยผู้ใหญ่พอเริ่มเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เต็มตัว 18-20 ปีแล้วช่วงอายุ 30 ปี จะมีเทโลเมียร์ลดลงมากที่สุดถึง 1200 bp ถ้าเราอยากชะลอวัย ไม่อยากแก่ อยากอายุยืน เราต้องเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่ช่วงวัยที่ร่างกายเริ่มหยุดการเจริญเติบโต เข้าสู่วัยผู้ใหญ่นั่นเองเมื่ออายุ 18 ปีเป็นต้นไป หากเรารีบบำรุงร่างกายให้มีสุขภาพดี สร้างเสริมสุขภาพให้มีเทโลเมียร์ที่ยาวขึ้นด้วยวัฒนชีวา จึงเป็นการชะลอวัยได้ เพราะโดยธรรมชาติร่างกายจะต้องเสื่อมลงทุกวัน เทโลเมียร์จึงมีแต่จะสั้นลง แต่หากเรามีการเสริมสร้างสุขภาพให้มีเทโลเมียร์ยาวเพิ่มขึ้น เราก็จะลดอาการเสื่อมถอยของโรคที่เกิดขึ้นพร้อมวัยที่เพิ่มขึ้นได้ และเราสามารถเข้าสู่กระบวนการชะลอวัยได้ทุกวัย ไม่ควรรอจนเข้าสู่วัยชรา ไม่ควรรอจนร่างการเสื่อมถอยมากๆ เพราะการดูแลสร้างเสริมสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้เราอายุยืน

ชะลอวัยได้จริง

ความยาวของเทโลเมียร์ และการมีภูมิคุ้มกันที่สมดุลจะช่วยป้องกันโรคต่างๆ และลดความเสื่อมของเซลล์ได้อย่างไร จากการศึกษาพบว่าระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย จะช่วยป้องกันอันตรายที่เกิดจากสิ่งแปลกปลอมรอบๆตัว ทำให้เรายังแข็งแรงอยู่ได้ ถ้าเรามีภูมิคุ้มกันน้อยก็จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่างๆ ได้ และเมื่ออายุมากขึ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายก็จะเริ่มลดลง เนื่องจากเซลล์ที่สร้างภูมิคุ้มกันเสื่อมสภาพไปและเทโลเมียร์ก็สั้นลงด้วย เพราะมีการหยุดชะงักของการสื่อสารระหว่างเซลล์กับเซลล์ ส่งผลให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อโรคมากขึ้น นวัตกรรมวัฒนชีวาจึงเป็นตัวช่วยที่สำคัญ ชะลอวัยย้อนวัย สำหรับผู้ที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่จะช่วยย้อนวัยชะลอวัย ทำให้ร่างกายแข็งแรงไปนานๆ มีอายุที่ยืนยาวอย่างปลอดโรคเรื้อรัง ทั้งยังปลอดภัย สามารถรับประทานได้ในระยะเวลายาวนานติดต่อกัน เพราะสกัดจากพืชกินได้ในชีวิตประจำวัน ที่จะไปช่วยซ่อมสร้างเทโลเมียร์ ตลอดจนทำให้เทโลเมียร์ยาวขึ้น ไปพร้อมกับการไม่เสี่ยงต่อการเกิดเนื้อร้ายอีกด้วย

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Scroll to Top