เทโลเมียร์ยาวขึ้น แล้วเราจะแก่ช้าลง

เทโลเมียร์ยาวขึ้น ทำไมจึงบอกว่าถ้าเทโลเมียร์ยาวขึ้นเราจะแก่ช้าลง แล้วคนเราสามารถที่จะแก่ช้าลงได้จริงหรือไม่ หรือถ้าเทโลเมียร์สั้นลงเร็วๆ จะส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างไร มีงานวิจัยอื่นรับรอง บ่งชี้ในเรื่องนี้บ้างหรือไม่ คงเป็นคำถามของคนที่ต้องการ “ชะลอวัย” ให้ความสนใจและกำลังค้นหาคำตอบเพื่อที่จะนำไปสู่ การมี ”อายุยืน” อย่างปลอดภัยไปให้นานที่สุด

ชะลอวัย คืออะไร

  • ชะลอวัย คือ การที่จะหยุดความแก่ความชราของเราให้เกิดขึ้นช้าที่สุด เช่น ปัจจุบันอายุ 40 แล้ว แต่ต้องการให้ร่างกายทำงานเหมือนตอนอายุ 40 ไปตลอด อายุยืนยาวเพิ่มมากขึ้น หรือ บางคนอาจจะคาดหวังมากกว่านั้นว่าอายุ 40 แล้ว แต่อยากมีร่างกายฟิตเฟิร์มเหมือนตอนอายุ 30 จะเป็นไปได้หรือไม่ ถ้าเป็นไปได้ขบวนการตรงนี้จึงเรียกว่า “ย้อนวัย” คือ ทำให้ร่างกายอ่อนเยาว์ขึ้น แข็งแรงมากขึ้นกว่าอายุจริงนั่นเอง
  • APCO พัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขึ้นมาชื่อว่า นวัตกรรมวัฒนชีวา ซึ่งจะช่วยให้ชะลอวัยได้โดยการทำให้เทโลเมียร์สั้นช้าลง และย้อนวัย โดยไปทำให้ความยาวเทโลเมียร์เพิ่มขึ้น ทำไมถึงบอกว่าเทโลเมียร์สั้นช้าลงจะทำให้เราชะลอวัย แล้วทำไมเราบอกว่าเทโลเมียร์ยาวขึ้นทำให้เราย้อนวัย เพราะธรรมชาติของร่างกายเรา ทุกเซลล์จะมีนิวเคลียสอยู่ตรงกลาง ตรงกลางนิวเคลียสจะมีโครโมโซมอยู่ 23 คู่ ขบวนการหรือกลไกที่บังคับให้มนุษย์ต้องเจริญเติบโต ต้องเสื่อมถอยและสิ้นอายุขัย กลไกหนึ่งที่สำคัญคือความยาวส่วนปลายของโครโมโซม ซึ่งอัดแน่นไปด้วย DNA ทำหน้าที่เหมือนหมวกโครโมโซม เราเรียกว่า เทโลเมียร์ ทุกครั้งที่เซลล์มีการแบ่งตัวเพื่อการเจริญเติบโตหรือ เพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ โครโมโซมก็จะมีการแบ่งตัวด้วย เพื่อไปอยู่ที่เซลล์ใหม่ เป็นเหตุให้เทโลเมียร์สั้นลง จนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่สั้นลงสุดแล้วเซลล์จะแบ่งตัวต่อไม่ได้แล้ว เพราะฉนั้นเซลล์ที่มีอยู่ก็จะเสื่อมถอยไปตามสภาพไปเรื่อยๆ เป็นเหตุให้เกิดความชราภาพผิวพรรณเริ่มมีริ้วรอย
  • กล้ามเนื้อเริ่มลีบเล็กลง พละกำลังเริ่มลดน้อยลงทุกอวัยวะในร่างกายก็จะทำงานเสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆ อวัยวะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ช้า หรือ ไม่ได้ซ่อมเลยก็จะค่อยๆพังไปจนกระทั่งสิ้นอายุขัยไป ซึ่งในบางรายอาจจะเริ่มต้นด้วยการเกิดเป็นโรคต่างๆ ตามมาก่อนการสิ้นอายุขัยด้วย
  • จากการติดตามความยาวของเทโลเมียร์ในกลุ่มตัวอย่าง  13 คนอายุ 51-61 ปี ใช้ชีวิตตามปกติ 4 สัปดาห์ จากการเจาะเลือดก่อนและหลัง พบว่าเทโลเมียร์สั้นลง ตั้งแต่ 26 ถึง 792 เบสแพร์ แต่ในบางคนที่ดูแลสุขภาพดี รับประทานอาหารดีก็ทำให้เทโลเมียร์ยาวขึ้นได้ ซึ่งเจอแค่ 1 คนจาก 13 คน ดังนั้นจึงสามารถบอกได้ว่าถ้าเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ โดยไม่ระมัดระวัง อะไรมากเป็นพิเศษโอกาสที่เราจะแก่ลง เสื่อมถอยลงได้ง่ายๆ แต่ถ้าเรามีการฟื้นฟูร่างกายบำรุงรักษาร่างกายขบวนการชราภาพก็จะช้าลง สามารถชะลอวัย หรือถึงกับย้อนวัยขึ้นมาได้นั่นเอง นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยที่ สรุปว่า เทโลเมียร์จะลดลงตามอายุที่มากขึ้น เทโลเมียร์จะสั้นลงเรื่อยๆส่งผลให้เกิดความชราภาพ การตายของเซลล์ การเปลี่ยนแปลงของเซลล์ร่างกายที่ก่อมะเร็ง

เทโลเมียร์ยาวขึ้น

  • เพราะฉะนั้นถ้าเทโลเมียร์สั้นลงเร็วเกินไป ก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ง่ายขึ้น ดังจะเห็นได้จากการพบผู้ป่วยมะเร็งในกลุ่มที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป อัตราการเป็นเสี่ยงถึง 5 เท่าของคนที่อายุน้อยกว่า และ 1 ใน 3 จะเจอในช่วงอายุประมาณ 60-75 ปี ที่เป็นมะเร็ง ดังนั้นขบวนการทั้งหมดจึงส่งผลต่อสุขภาพและอายุขัยของแต่ละบุคคล เพียงเพราะเทโลเมียร์สั้นลงเร็วก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เราแก่เร็ว และเกิดโรคต่างๆ รวมไปถึงเป็นตัวที่บ่งบอกถึงอายุขัยของเราได้ในอนาคต ว่าเราอยากจะอายุยืนแค่ไหน   อีกทั้งยังพบว่า เทโลเมียร์ที่สั้นกว่าสัมพันธ์กับการเกิดโรคเรื้อรังที่เพิ่มขึ้นมากกว่าคนที่เทโลเมียร์ยาว เช่น โรคหัวใจ ความดัน มะเร็ง และยังเป็นตัวบ่งชี้ทำนายถึงอายุขัยว่าจะมีอายุขัย ที่ค่อนข้างสั้นกว่า คนที่มีเทโลเมียร์ยาวที่จะมีอายุยืนมากกว่า

เราจะมีวิธีชะลอวัยได้อย่างไร

  • การที่จะชะลอวัยให้แก่ช้าลง  หรือ ย้อนวัย ให้ยังคงแข็งแรงเหมือนตอนที่อายุยังน้อย ตลอดจนมีอายุยืนยาวเพิ่มขึ้น จึงสามารถทำได้โดย การทำให้เทโลเมียร์สั้นช้าลง หรือ ทำให้เทโลเมียร์ยาวขึ้นนั่นเอง ปัจจัยที่สำคัญที่จะช่วยชะลอวัย ก็คือการดำเนินชีวิตของคนเรา การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ หลักง่ายๆคือต้องไม่อ้วน กินน้ำตาลน้อยๆ ออกกำลังกายเป็นประจำ หรือ มีการเคลื่อนไหวร่างกายบ่อยๆ อย่างน้อยวันละ 10 นาที การเดินเฉยๆ ก็ช่วยได้ การหลีกเหลี่ยง  เหล้า บุหรี่ การเลือกรับประทานอาหารเป็นปัจจัยที่สำคัญมากที่จะทำให้เทโลเมียร์ของเรา สั้นช้าลง หรือยาวเพิ่มขึ้นได้ แต่ถ้ามีการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ไปกระตุ้นให้เทโลเมียร์ยาวขึ้นได้ เมื่อเรามีเทโลเมียร์ที่มีความยาวที่เหมาะสม หรือยาวเพิ่มขึ้นไม่สั้นไปตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น ขบวนการตามที่กล่าวถึงก็จะเกิดขึ้นช้าลง หรือไม่เกิดขึ้นเลย ถ้าเรารับประทานควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพไปด้วย จากข้อมูลพบว่าผู้สูงอายุที่มีเทโลเมียร์สั้นลงเร็ว มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเพิ่มขึ้น 3 เท่า และโรคติดเชื้อเพิ่มขึ้น 8 เท่าเลยทีเดียว

วัฒนชีวาช่วยชะลอวัยได้อย่างไร

  • เทโลเมียร์ยาวขึ้น จากบทสรุปที่ว่าเทโลเมียร์สั้นเป็นสาเหตุของการแก่ และถ้าเราต้องการที่จะชะลอความแก่หรือชะลอวัย นั่นหมายความว่าเราต้องทำให้เทโลเมียร์ยาวขึ้น หรือสั้นช้าลง  นวัตกรรมวัฒนชีวาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่สกัดเฉพาะสารที่ออกฤทธิ์จากพืชกินได้ 5 ชนิด ได้แก่ บัวบก ถั่วเหลือง งาดำ ฝรั่ง มังคุด โดยสกัดส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ในอัตราส่วนที่เหมาะสม มีงานวิจัยรับรองว่าเมื่อรับประทานนวัตกรรมวัฒนชีวาวันละ 5 แคปซูล ติดต่อกัน 8 สัปดาห์จะสามารถย้อนวัยได้เฉลี่ยถึง 5.8 ปี ซึ่งระยะเวลาจะแตกต่างกันไปในบุคคล ขึ้นอยู่กับสุขภาพและการใช้ชีวิตของแต่ละคน ทั้งยังปลอดภัยต่อร่างกายสามารถรับประทานได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายและนอกจากช่วยซ่อมสร้างเทโลเมียร์ และทำให้เทโลเมียร์ยาวขึ้น แล้วยังทำให้ CD 8 เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่ง  CD 8 หรือ Killer T Cell  ก็คือเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย คือกลุ่มเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าที่จัดการกินเซลล์แปลกๆ โดยเฉพาะเซลล์เนื้อร้าย เมื่อรับประทานนวัตกรรมวัฒนชีวา ร่างกายจะกระตุ้นให้เกิดการสร้าง CD 8 ไปพร้อม ๆ กันกับการกระตุ้นให้เทโลเมียร์ยาวขึ้น เพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องกังวลว่าเซลล์มะเร็งจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย สามารถตรวจพิสูจน์ได้โดยการเจาะเลือด และขบวนการทางวิทยาศาสตร์ จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่า เพียงรับประทานนวัตกรรมวัฒนชีวา
  • ก็สามารถช่วยเพิ่มความยาวให้เทโลเมียร์ได้อย่างปลอดภัย ย้อนวัย ชะลอวัย ได้จริง อายุยืนขึ้น โดยไม่เสี่ยงต่อการเกิดเนื้อร้าย และ ลดการเกิดเนื้อร้ายซ้ำ อีกทั้งยังเพิ่มภูมิคุ้มกัน ช่วยป้องกันการติดเชื้อต่าง ๆ ได้อีกด้วย นวัตกรรมวัฒนชีวาจึงเป็นทางออกสำหรับคนที่ต้องการชะลอวัย หรือย้อนวัย ยิ่งเริ่มรับประทานเร็วเท่าไหร่ ก็จะยิ่งช่วยให้คุณมีเทโลเมียร์ที่สั้นช้าลง หรือมีสุขภาพแข็งแรงไปยาวนาน ส่งผลให้อายุยืนขึ้นนั่นเอง
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Scroll to Top