ทำอย่างไรให้เทโลเมียร์ยาวขึ้น

ตามที่เราได้ทราบกันแล้วว่าเทโลเมียร์คือหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญของเซลล์ ซึ่งอยู่ส่วนปลายของโครโมโซมมีความยาวขึ้นอยู่กับอายุ และสุขภาพของแต่ละคน เทโลเมียร์จะสั้นลงเรื่อยๆ เมื่อร่างกายมีการแบ่งเซลล์ และเมื่อร่างกายแบ่งเซลล์จนไม่สามารถแบ่งได้อีกแล้วก็คืออายุขัยของเซลล์หมดลงด้วย นั่นหมายความว่าอัตราความยาวของเทโลเมียร์ จะลดลงเรื่อยๆตามอายุที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง มีตัวอย่างการวัดความยาวของเทโลเมียร์ จากการเจาะเลือด พบว่าเมื่ออายุ 20+ ปีถึง 30+ ปี เทโลเมียร์สั้นลงเร็วที่สุดคือ 1200 เบสแพร์ อายุ 40 ปี สั้นลงไป 800 และ 50 ปี 500 นอกจากอายุที่เพิ่มขึ้นแล้ว ปัจจัยที่ทำให้เทโลเมียร์สั้นลงอย่างรวดเร็วก็มีอีกหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็น กรรมพันธุ์ ความอ้วน พฤติกรรมการบริโภค การกินน้ำตาลมากเกินไป ความเครียด สภาพแวดล้อม ควันบุหรี่ หรือหากเกิดโรคใน กลุ่ม NCDs ก็เป็นสาเหตุทำให้เทโลเมียร์สั้นลงอย่างรวดเร็วได้ เมื่อเทโลเมียร์สั้นลงแล้ว จะทำอย่างไรเทโลเมียร์ถึงจะยาวขึ้น
การที่จะทำให้เทโลเมียร์ของเรายาวขึ้นหรือสั้นช้าลง นั่นหมายถึงการชะลอวัย ไม่ให้แก่ไวนั่นเองซึ่งในเบื้องต้นเมื่อเราทราบสาเหตุแล้วว่าเทโลเมียร์สั้นลงจากสาเหตุอะไรบ้าง เราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตเพื่อที่จะชะลอความสั้นของเทโลเมียร์ หรือเพื่อช่วยชะลอวัยย้อนวัยตามวิถีทางธรรมชาติ ชะลอความแก่ชราให้ร่างกายของเรา ไม่ว่าจะเป็นการบริโภคน้ำตาลให้น้อยลง พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ งดสูบบุหรี่ งดเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ การออกกำลังกายสม่ำเสมอ รวมไปถึงคนที่นอนน้อยกว่า 7 ชั่วโมงต่อวัน เรื้อรังนานๆก็จะทำให้เทโลเมียร์สั้นเร็วด้วย ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถที่จะดูแลสุขภาพร่างกายได้ครบถ้วน จึงยังส่งผลให้เทโลเมียร์ สั้นลง เพราะร่างกายถูกใช้งานอย่างไม่เหมาะสม มาเป็นระยะเวลานาน และนอกจากการปรับพฤติกรรมแล้ว ยังมีผลงานวิจัยอีกหนึ่งเรื่องที่พิสูจน์ว่า การทำสมาธิก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้เทโลเมียร์ยาวขึ้น

เทโลเมียร์ยาวขึ้น

การทำสมาธิช่วยให้เทโลเมียร์ยาวขึ้นได้จริงหรือไม่

สมาธิ คือการฝึกฝนพัฒนาทางด้านจิตใจ ถ้าจิตใจได้รับการพัฒนาเราก็จะควบคุมพฤติกรรมของเราให้ไปในทางที่ดีด้วย เพราะจิตใจเป็นฐานของพฤติกรรมถ้าพัฒนาจิตใจให้ดีให้มั่นคงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่จะตามมาก็จะมั่นคงไปด้วย วิธีการทำสมาธิคือให้จิตของเราอยู่กับสิ่งที่ต้องการได้ตามต้องการ คือมุ่งมั่นกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเรา ทีเรากำลังจะทำไม่ฟุ้งซ่านไม่หลุดลอยไปเรื่องอื่นก็ถือว่าเป็นสมาธิแล้ว สมาธิเกี่ยวของกับเทโลเมียร์อย่างไรนั้น มีการทำวิจัยความยาวของเทโลเมียร์ในพระสงฆ์ไทยเปรียบเทียบกับผู้ชายปกติอายุ 40 ปีขึ้นไป โดยเป็นพระที่บวชมาแล้วอย่างน้อย 5 พรรษา ปัจจัยต่างๆ ในกลุ่มพระสงฆ์ เช่น วิถีชีวิตที่สงบ การทำสมาธิ การไม่ดื่มสุรา มีโรคประจำตัวน้อย ช่วยให้เทโลเมียร์ยาวกว่าฆราวาสชายทั่วไปในวัยเดียวกัน และพบว่าการทำสมาธินานกว่า และมีความสม่ำเสมอมากกว่า จะมีเทโลเมียร์ที่ยาวกว่า เช่นกัน ถึงแม้จะมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่นโรคประจำตัว กลุ่มพระสงฆ์ก็ยังมีเทโลเมียร์ที่ยาวกว่าฆราวาสทั่วไป เนื่องจากมีภาวะจิตใจที่สงบมากกว่า เทโลเมียร์ยาวขึ้น
และยังมีผลงานวิจัยในเรื่องของการนั่งสมาธิในรูปแบบต่างๆ กับความยาวของเทโลเมียร์ พบว่าผู้ที่มีการทำสมาธิสม่ำเสมอจะมีเทโลเมียร์ยาวกว่าผู้ที่ไม่ได้ทำ และจำนวนชั่วโมงที่ทำสมาธิยิ่งมากขึ้นเท่าไหร่ จะส่งผลต่อเทโลเมียร์ที่ยาวกว่า จึงเป็นข้อสรุปที่ว่า การทำสมาธิอาจป้องกันการเสื่อมของเทโลเมียร์ หรือเพิ่มความยาวของเทโลเมียร์ได้นั่นเอง
รูปแบบของการทำสมาธิทีได้รับความนิยมมากที่สุดคือ การฝึกสติ ซึ่งเป็นการตระหนักรู้ถึงสิ่งต่างๆที่ทำอยู่ รวมถึงความคิดและความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะนั้น การฝึกสมาธิสามารถทำได้ด้วยตัวเองตลอดทั้งวันอาจเริ่มจากการสำรวจความรู้สึกทางร่างกายและอารมณ์ของตัวเอง สร้างพลังบวกให้กับตัวเอง รู้เท่าทันความรู้สึกขอบคุณตัวเอง ชมตัวเองในทุกๆเช้าที่ตื่นขึ้นมา
สมาธิอีกแบบคือ การเจริญเมตตาภาวนา คือการฝึกจิตเพื่อเพิ่มความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจต่อตนเองและผู้อื่น มักปฏิบัติโดยเริ่มต้นจากการฝึกเปิดใจรับความรักจากผู้อื่นและส่งความปรารถนาดีกลับไปยังคนที่รัก คนรู้จัก หรือแม้แต่สรรพสัตว์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เทคนิคนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังโกรธหรือขุ่นเคืองใจด้วย จากผลงานวิจัยพบว่าคนในกลุ่มที่มีการเจริญเมตตาภาวนานี้จะมีโทโลเมียร์ที่ยาวที่สุด

ถ้าเทโลเมียร์สั้นแล้วจะเสริมสร้างเทโลเมียร์ให้ยาวขึ้นได้อย่างไร

เทโลเมียร์ยาวขึ้น คนทั่วไปส่วนมากมักไม่ได้ดูแลสุขภาพ ทั้งร่างกาย และจิตใจเป็นอย่างดีมาตั้งแต่อายุยังไม่มาก คือ เริ่มตั้งแต่ช่วงที่เทโลเมียร์ยังไม่หดสั้นลงมากนัก จึงทำให้เทโลเมียร์สั้นลง หมายถึงการแก่ชราลงนั่นเอง และยังไม่ค่อยได้ทำสมาธิ แต่อยากให้เทโลเมียร์ยาวขึ้น ในยุคที่เทคโนโลยีทันสมัย เราจึงมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ชื่อว่า นวัตกรรมวัฒนชีวา ที่จะเป็นคำตอบของผู้ที่ต้องการซ่อมสร้างเทโลเมียร์ที่สั้นลงแล้วให้สั้นช้าลง ไปจนถึงทำให้เทโลเมียร์ยาวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งไม่เพียงชะลอความแก่ชรา แต่คุณยังสามารถย้อนวัยกลับไปแข็งแรงเหมือนตอนที่อายุยังน้อย ย้อนวัยลงลึกไปถึงระดับเซลล์ ด้วยนวัตกรรมวัฒนชีวา เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาวิจัยจากพืชกินได้ 5 ชนิด ที่จะช่วยให้เทโลเมียร์ยาวขึ้น ชะลอวัยได้อย่างเห็นผล ทำให้คุณสามารถย้อนวัยไปพร้อมกับการมีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างปลอดภัย ชะลอความแก่ชราที่กำลังจะมาเยือน เรียกได้ว่าชะลอความชราให้ช้าลงนั่นเอง

 

อ่านต่อที่นี้ – เทโลเมียร์ กับ การชะลอวัย

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Scroll to Top