มลพิษทางอากาศจากอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นทำร้าย เทโลเมียร์

เทโลเมียร์ โดนทำร้ายจากอากศร้อน

เราทุกคนคงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่ามลพิษทางอากาศกลายเป็นหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนเราในปัจจุบัน และหนึ่งในมลพิษทางอากาศที่ถูกกล่าวถึงและเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีก็คือมลพิษทางอากาศจากอุณหภูมิที่ร้อนขึ้น โดยส่วนนี้ก็เป็นผลมาจากภาวะโลกร้อน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในโลกก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางใจและทางกายของคนเราในส่วนของการลงลึกในแบบลึกถึงลึกที่สุดก็ต้องกล่าวถึงในระดับเซลล์หรือถ้าจะพูดกันให้ชัดเจนก็คือมีผลกระทบต่อเทโลเมียร์ที่เราจะมากล่าวถึงในบทความนั่นเอง

มลพิษทางอากาศทำให้เกิดอุณหภูมิที่ร้อน

อาจจะกล่าวได้ยากสักหน่อยว่ามลพิษทางอากาศทำให้เกิดอุณหภูมิที่ร้อนขึ้น หรือ อุณหภูมิที่ร้อนขึ้นทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ เพราะทั้งสองส่วนนี้เป็นคำที่เกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กันเป็นอย่างมาก เราจะขอเริ่มจากส่วนที่หลาย ๆ ท่านอาจจะเคยผ่านหูหรือได้ยินกันมาบ้างแล้วกับคำว่าภาวะเรือนกระจก โดยภาวะดังกล่าวนี้เกิดจากการที่โลกได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์ไว้ในปริมาณสูงเนื่องมาจากหลายสาเหตุทั้งจากปริมาณโอโซนของโลกที่ลดลง (โดยปกติโอโซนที่อยู่ในชั้นบรรยากาศจะทำหน้าที่ดูดซับความร้อนจากดวงอาทิตย์ไม่ให้ปล่อยมายังพื้นโลกในปริมาณที่สูงเกินที่สิ่งมีชีวิตจะทนได้) หรือ จะเกิดจากการที่ป่าไม้ลดลง ซึ่งป่าไม้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่ช่วยลดความร้อนที่จะมากระทบมายังโลก หรือจะเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (Chlorofluorocarbon / CFC) (สาร CFC เป็นสารที่นิยมนำมาใช้ในบรรจุผลิตภัณฑ์ประเภทกระป๋องสเปร์ย) ซึ่งทำให้โอโซนรั่ว เป็นต้น เมื่อโลกรับความร้อนมาแล้วไม่มีการปล่อยออก   แถมยังมีการกักเก็บไว้ในโลกจึงเหมือนกับการกักเก็บความร้อนไว้ในเรือนกระจก

รังสี IR กับรังสีแห่งความร้อนอีกหนึ่งมลพิษทางอากาศ

ในแสงแดดนอกจากจะมีส่วนของรังสียูวีเอที่มีความยาวคลื่นอยู่ในช่วง 320 – 400 นาโนเมตรซึ่งทำให้ผิวเกิดริ้วรอยก่อนวัย และรังสียูวีบีที่มีความยาวคลื่นอยู่ในช่วง 290 – 320 นาโนเมตรซึ่งทำให้เกิดความหมองคล้ำขึ้นบนผิว แล้วก็ยังมีรังสีอีกชนิดหนึ่งที่อยู่ในแสงแดดซึ่งก็คือรังสี IR หรือรังสี Infrared หรือที่เรารู้จักกันในนามรังสีแห่งความร้อน นอกจากรังสี IR จะสามารถพบได้จากแสงแดดแล้ว รังสี IR ยังสามารถพบได้จากจากอุปกรณ์ไฟฟ้า อาทิเช่น ไมโครเวป หรือ ตู้เย็น โดยรังสี IR นี้มีความยาวคลื่นอยู่ในช่วง 0.76 – 1000 ไมโครเมตรซึ่งมีอันตรายต่อผิวไม่น้อยไปกว่ารังสีอีกสองรังสีที่อยู่ในแสงแดดเลย ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากรังสี IR นี้ทำให้ผิวเกิดการขาดน้ำ ผิวเกิดการอักเสบ ผิวเกิดอาการคล้ำหรือไหม้แดด นอกจากนี้รังสี IR ก็ทำให้เกิดความเสื่อมสภาพของเซลล์ซึ่งในส่วนนี้ก็มีความเกี่ยวเนื่องกับเทโลเมียร์โดยตรง

อุณหภูมิที่สูงขึ้นทำร้าย เทโลเมียร์ อย่างไรบ้าง

เทโลเมียร์ เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่บริเวณปลายโครโมโซม ซึ่งเป็นส่วนที่สามารถบ่งบอกอายุจริงของเซลล์ภายในร่างกายได้ โดยส่วนของเทโลเมียร์นี้จะหดสั้นลงเมื่อร่างกายของเราทำการแบ่งเซลล์ ส่วนของการแบ่งเซลล์ของร่างกายจะเกิดขึ้น เมื่อร่างกายมีการเจริญเติบโตหรือการแบ่งเซลล์เกิดขึ้นเมื่อร่างกายต้องการซ่อมแซมตนเอง และเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งเพราะเทโลเมียร์จะกลับมายาวได้ในอัตราที่จำกัดมากๆ เรียกได้ว่าหากเทโลเมียร์หดสั้นแล้วก็จะเป็นการหดสั้นที่เกือบถาวรเลย ในสภาวะปกติ telomere ของเราก็จะมีการหดสั้นอยู่แล้ว แต่เมื่อใดก็ตามที่ร่างกายของเราต้องเผชิญหน้ากับมลพิษทางอากาศที่อุณหภูมิที่สูงขึ้นนั้นจะทำให้เทโลเมียร์หดสั้นลง อุณหภูมิที่ร้อนขึ้นจึงเป็นตัวเร่งการเสื่อมของเซลล์ภายในร่างกายซึ่งก็ส่งผลเสียอย่างมากต่อสุขภาพของร่างกาย

เทโลเมียร์ที่สั้นลงส่งผลอย่างไรต่อร่างกายบ้าง

อย่างที่เราทราบจากหัวข้อก่อนหน้าแล้วว่าการหดสั้นลงของเทโลเมียร์นั้นจะทำให้เซล์ของร่างกายเสื่อมสภาพได้เร็วกว่าปกติ นอกจากนี้ telomere หดสั้นลงก็ยังมีผลกระทบต่อร่างกาย ดังนี้

 1. เทโลเมียร์ที่สั้นลงจะทำให้เกิดความบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกันได้ 
 2. เทโลเมียร์ที่สั้นลงทำให้เกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบเผาผลาญของร่างกายไม่ว่าจะเป็นโรคที่สามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของร่างกายได้อย่างชัดเจน อย่างโรคอ้วน หรือจะเป็นโรคเบาหวาน, โรคไต, โรคความดันโลหิตสูง, โรคเมตาบอลิซึมซินโดรมและโรคตับแข็ง เป็นต้น
 3. การสั้นลงของเทโลเมียร์จะนำไปสู่โรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจหรือโรคที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือด หรือ โรคหลอดเลือดแดงแข็ง
 4. โรคระบบต่อมไร้ท่อก็เป็นอีกระบบที่เกิดมาจากการที่ telomere หดสั้นลง โดยโรคระบบต่อมไร้ท่อก็มีทั้งโรคในกลุ่มอาการคุชชิ่ง, โรคถุงน้ำหลายใบในรังไข่ซึ่งเป็นโรคที่พบในสตรีค่อนข้างสูง หรือจะเป็นโรคอะโคเมการี
 5. โรคทางจิตเวช ไม่เพียงแต่โรคที่เกี่ยวข้องทางร่างกายเท่านั้น การหดสั้นของเทโลเมียร์ก็ทำให้เกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับจิตใจอย่างโรคทางจิตเวชได้ด้วย

วิธีการป้องกันและลดการทำร้าย telomere ของมลพิษทางอากาศจากอุณหภูมิที่ร้อนขึ้น

ในส่วนนี้เราก็มีการแนะนำทั้งวิธีป้องกันและลดการทำลายเทโลเมียร์จากภายนอกร่างกาย รวมถึงจากวิธีป้องกันและลดการทำลายเทโลเมียร์จากภายในร่างกายของเรา เช่น

 1. หลีกเลี่ยงการอยู่ท่ามกลางแสงแดดจ้าและมีอุณหภูมิสูง 
 2. ปกป้องร่างกายทางกายภาพทุกครั้งที่ต้องเผชิญหน้ากับแสงแดด ไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว หรือ การใส่หมวก
 3. ใช้ผลิตภัณฑ์ปกป้องผิวจากแสงแดด 
 4. การงดสูบบุหรี่และการงดการดื่มสุรา
 5. การออกกำลังกาย ซึ่งจะช่วยให้สุขภาพผิวดีขับสิ่งสกปรกจากรูขุมขน
 6. ดื่มน้ำเปล่าเพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนน้ำที่สูญเสียไปเนื่องจากอากาศร้อน

จากบทความข้างต้นเราจะพบว่ามลพิษทางอากาศจากอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นจะทำให้เทโลเมียร์หดสั้นลง ซึ่งในส่วนนี้ก็มีงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศมารองรับเป็นจำนวนมาก จึงไม่ได้เป็นเพียงข้อสันนิษฐาน แต่คือข้อเท็จจริง นอกจากนี้ในส่วนของ telomere ที่สั้นลงก็มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในมนุษย์ รวมไปถึงการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอายุขัย ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดการทำลายเทโลเมียร์จากมลพิษทางอากาศเนื่องมาจากอุณหภูมิที่ร้อนขึ้น  เราจึงอยากให้คุณปฏิบัติตามข้อมูลในบทความนี้เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวคุณเอง

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Scroll to Top