อากาศร้อนและมลพิษก็ทำร้ายเทโลเมียร์

อากาศร้อน และมลพิษ กำลังจะกลายเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับประเทศไทยของเรา เทโลเมียร์ นั่นเพราะภาวะโลกร้อนส่งผลให้หลายปีที่ผ่านมาหลายประเทศในโลกและประเทศไทยล้วนมีอากาศที่ร้อนขึ้นและมีมลพิษในอากาศเพิ่มมากขึ้น จะเห็นได้ว่าแม้ในวันที่ไม่ใช่ฤดูร้อน แต่บางเมืองในไทยกลับมีอุณหภูมิสูงถึง 40 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว ความร้อนนี้จะส่งผลอย่างไรต่อร่างกายเรา นอกจากความร้อนที่อบอ้าวทำให้ไม่สบายตัวแล้วยังส่งผลไปถึงความยาวของเทโลเมียร์ด้วย นั่นหมายความว่า ความร้อนก็มีส่วนทำให้เราแก่เร็วด้วยนั่นเอง ฉะนั้นการทำความเข้าใจในเรื่องนี้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งให้เราได้รู้ถึงแนวทางการย้อนวัย ชะลอวัย เพื่อให้อายุยืน

อากาศและมลพิษส่งผลต่อเทโลเมียร์อย่างไร

จากผลงานวิจัยของประเทศเยอรมันนี ที่เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 5,864 คน พบว่า อุณหภูมิรายวันที่สูงขึ้น ส่งผลทำให้เทโลเมียร์สั้นลง และอุณหภูมิที่สูงขึ้นสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอายุ สรุปอุณหภูมิอากาศที่สูงขึ้นสัมพันธ์กับเทโลเมียร์ที่สั้นลง เป็นการเตือนให้นึกถึงผลของอากาศที่ร้อนมากขึ้นจะส่งผลเสียต่อสุขภาพ
อีกหนึ่งผลงานวิจัย พบว่าการเปลี่ยนแปลงความยาวเทโลเมียร์ และความเสียหายของ DNA หรือโครโมโซมที่เพี้ยนไป สัมพันธ์กับระยะเวลาอยู่ในอวกาศ แม้พื้นฐานสุขภาพจะแข็งแรง เมื่อเปรียบเทียบนักบินอวกาศกับบุคลากรภาคพื้นดิน จะมีเทโลเมียร์สั้นกว่าและมีการทำงานของเอนไซม์เทโลเมอเรสลดต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งช่วงก่อนและหลังการบินในอวกาศ
และยังมีผลงานวิจัยในเรื่องของมลพิษทางอากาศกับความยาวของเทโลเมียร์ เนื่องจากฝุ่น PM เป็นปัญหาของทั่วโลก ส่วนใหญ่จึงศึกษาในกลุ่ม PM พบว่า มลพิษทางอากาศทำให้เทโลเมียร์สั้นลง โดยเฉพาะ PM 2.5 ถือว่ามีขนาดเล็กมาก จึงสามารถสอดแทรกเข้ามาในร่างกายได้มากขึ้น ทำให้เกิดการอักเสบได้มากขึ้น ทำให้เทโลเมียร์สั้นลงเมื่อสัมผัส PM 2.5 และมลพิษทั้งหลายเป็นเวลานาน
อากาศร้อนและมลพิษก็ทำร้ายเทโลเมียร์

อัตราการเสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศ

มีการคาดว่ามีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรถึง 29,000 คน ในปี 2564 อันเนื่องมาจากมลพิษ PM 2.5 ในจังหวัดต่างๆ ซึ่งเมื่อคิดต่อจำนวนประชากรแล้ว อัตราการเสียชีวิตจาก PM 2.5 สูงกว่าอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน การใช้ยาเสพติด และการฆาตกรรมในประเทศไทยรวมกัน โดยมลพิษทางอากาศ PM 2.5 จะเลวร้ายที่สุดในช่วงเดือน มกราคม ถึง มีนาคม คิดเป็นเกือบร้อยละ 50 ของการรับสัมผัส PM 2.5 ทั้งหมดของประชาชนในปี 2564 ในช่วงเวลาสามเดือนนี้สภาพอากาศที่ปิดและความชุกจากการเผาในภาคเกษตรได้ซ้ำเติมปัญหาคุณภาพอากาศที่เกิดจากการปลดปล่อย PM 2.5 จากการจราจรบนท้องถนน อุตสาหกรรม และการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอื่นๆ อันเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว

อากาศร้อนและมลพิษส่งผลต่อร่างกายอย่างไร

อากาศร้อนและมลพิษทางอากาศเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อร่างกายของคนเรา โดยเข้าไปเล่นงานระดับโครโมโซม ทำให้เทโลเมียร์นั้นสั้นลง เป็นที่มาของภาวะเสื่อมถอยของทุกอวัยวะในร่างกาย ยกตัวอย่างจากที่เห็นได้ว่า คนที่ทำงานอยู่กลางแดดหรือท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่มีมลพิษ คนกลุ่มนี้จะดูผิวพรรณหยาบกร้าน สุขภาพไม่ค่อยดี เสี่ยงต่อโรคเรื้อรังโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และสุดท้ายอาจจะเป็นที่มาของโรคมะเร็ง ที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจได้ สิ่งที่เราจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดคือทำให้ร่างกายแข็งแรงไว้ให้ได้ยาวนานที่สุด พยายามหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดเป็นเวลานาน และสวมหน้ากากที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 และพยายามทำให้เทโลเมียร์สั้นช้าลงซึ่งปัจจุบัน นอกจากการดูแลพฤติกรรมการใช้ชีวิตของตัวเองแล้วยังมีตัวช่วยดูแลเทโลเมียร์ ลงไปถึงในระดับเซลล์ และที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
อากาศร้อนและมลพิษก็ทำร้ายเทโลเมียร์

นวัตกรรมวัฒนชีวาช่วยดูแลเทโลเมียร์

นวัตกรรมวัฒนชีวา คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย นำสารสกัดจากพืชกินได้ 5 ชนิด ได้แก่ มังคุด บัวบก งาดำ ถั่วเหลือง ฝรั่ง มาผลิตในรูปแบบแคปซูลรับประทานง่ายมีคุณสมบัติที่ช่วยซ่อมสร้างเทโลเมียร์ ทำให้เทโลเมียร์ยาวขึ้นได้เพียงรับประธานวันละ 5 แคปซูล ติดต่อกัน 8 สัปดาห์  ก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าเทโลเมียร์ยาวขึ้นจริง ทั้งยังไม่เสี่ยงต่อการเกิดเนื้อร้าย เพราะนอกจากช่วยให้เทโลเมียร์ยาวขึ้นแล้ว ยังเพิ่มปริมาณ CD8 หรือ Cell T พิฆาต ซึ่งเป็นตัวที่จะช่วยทำลายเซลล์มะเร็ง จึงไม่ต้องกังวลว่าจะเมื่อเทโลเมียร์ยาวขึ้น แล้วเซลล์มะเร็งจะเจริญเติบโตตามไปด้วย นวัตกรรมวัฒนชีวาจึงเป็นคำตอบของผู้ที่ อยากจะย้อนวัย ชะลอวัย และอายุยืนขึ้น ทั้งยังป้องกันตัวเองจากโรคต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการที่เทโลเมียร์สั้นลง ดังผลงานวิจัยที่เป็นเครื่องยืนยันและประสบการณ์ตรงจากผู้ที่ได้ลองใช้นวัตกรรมวัฒนชีวามาแล้วจำนวนมาก ที่ยืนยันว่าช่วยย้อนวัย ชะลอวัย อายุยืนได้อย่างปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อร่างกายอีกด้วย
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Scroll to Top