เนื่องด้วยตั้งแต่ปี 2564 ประเทศไทยของเราเข้าสู่ “สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์” ตามหลักเกณฑ์ที่ว่า คือ มีคนอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่า 20% ของประชากรทั้งประเทศ  ขณะเดียวกันอัตราการเกิดโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อ (กลุ่มโรค NCDs เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ และหลอดเลือด) โรคมะเร็งไม่ได้ลดลงเลย  และจำนวนผู้ป่วยนอนติดเตียงเพิ่มมากขึ้น ผู้ป่วยทุพพลภาพมากขึ้น  ภาวะดังกล่าวนี้เริ่มเป็นภาระที่เพิ่มมากขึ้นทั้งในเรื่องของค่าใช้จ่ายและความมั่นคงของครอบครัว และนำไปสู่ปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศด้วย

ปัจจุบันสังคมไทยหันมาสนใจการสร้างเสริมสุขภาพ  การดูแลสุขภาพด้วยตนเองกันมากขึ้น  ประกอบกับการศึกษาทางด้านภูมิคุ้มกัน และวิทยาศาสตร์ด้านเทโลเมียร์(หมวกโครโมโซม)ในขณะนี้เจริญก้าวหน้าไปมากสามารถบ่งชี้ได้ชัดเจนว่าสาเหตุใหญ่ที่สำคัญของการเกิดการชราภาพหรือแก่และโรคเรื้อรังดังกล่าวมาจากการหดสั้นลงของเทโลเมียร์ตามอายุที่เพิ่มมากขึ้นและพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ และมีการลดลงของจำนวนเซลล์ T พิฆาตซึ่งเป็นเหตุให้ติดเชื้อต่างๆได้ง่ายขึ้นและจัดการกับเซลล์มะเร็งได้น้อยลง

คณะวิจัย Operation BIM พัฒนาสูตร ‘วัฒนชีวา’ จากสารสกัดพืชกินได้ เพิ่มความยาวเทโลเมียร์และเพิ่มจำนวน Killer T cell (เซลล์ T พิฆาต)

433607ef-e4f5-4c8b-b7eb-9265878dea56

รศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล (Assoc.Prof. Dr. Preeya Leelahagul) (อดีตรักษาการหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล) ที่ปรึกษางานวิจัย

ทีมคณะนักวิจัยของ APCO ภายใต้ชื่อว่า Operation BIM ได้ศึกษาวิจัยขบวนการดังกล่าวด้านบนนี้มานานกว่า 30 ปี  ได้พัฒนานวัตกรรม “ภูมิคุ้มกันบำบัด” ซึ่งมีผลการวิจัยที่ชัดเจนและได้ประยุกต์ใช้แล้วในการดูแลสร้างเสริมสุขภาพให้กับคนไทยที่มีปัญหาสุขภาพจากโรคร้ายดังกล่าว เช่น มะเร็ง โรคเอดส์ กลับมามีความหวังในอนาคตที่สดใสพร้อมสุขภาพที่แข็งแรง ขณะเดียวกันได้พัฒนาต่อยอดมาเป็นนวัตกรรม “วัฒนชีวา” ช่วยเสริมสร้างให้ผู้ที่มีสุขภาพปกติมีร่างกายที่อ่อนเยาว์มากขึ้นในระดับโครโมโซมกันเลยคือไปเพิ่มความยาวเทโลเมียร์ อายุเซลล์หรือร่างกายย้อนวัยได้เฉลี่ยถึง 5.8 ปี ใน 8 สัปดาห์นั่นเอง ควบคู่กับการเพิ่มจำนวน เซลล์ T พิฆาตส่งผลให้ลดการติดเชื้อต่างๆได้อย่างง่ายดายโดยเฉพาะเชื้อไวรัส  และกำจัดเซลล์มะเร็งได้ในทุกระยะพร้อมกับป้องกันการเกิดมะเร็งใหม่ได้อีกในผู้ป่วยที่เคยรักษามะเร็งหายไปแล้ว

รางวัลที่ APCO ได้รับ

มาลดวัย ชะลอวัย อายุยืนถึง ‘ระดับเซลล์’ กับเรา เริ่มต้นเป็นสมาชิก

“สังคมชีวี100ปีมีสุข (mylife100club)”

เราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาและมีกิจกรรมต่างๆ มากมายรอคุณอยู่

แสกน Add LINE ได้เลยค่ะ

@mylife100society

Scroll to Top