เทโลเมียร์สั้นเป็นสาเหตุของโรค เช่น

เส้นเลือดเลี้ยงหัวใจตีบตัน เส้นเลือดเลี้ยงสมองแตก หลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง ทั้งสามโรคนี้เกิดขึ้นจากความยาวของเทโลเมียร์ (ส่วนปลายของโครโซม) ที่สั้นกว่าปกติ

โรคหลอดเลือดสมอง

เสี่ยงพิการ-เสียชีวิต สถิติพบปีละกว่า 3 แสนราย เสียชีวิตกว่า 3 หมื่นราย ปัจจัยหลักของโรคมาจากความเสื่อมของเซลล์ต่างๆ ของร่างกาย

โรคเบาหวาน

ภาวะแทรกซ้อนอันตรายของโรคเบาหวานคือ เบาหวานขึ้นตาจนอาจทำให้ตาบอดได้ ชาตามปลายมือปลายเท้า และอาจติดเชื้อได้ง่าย

โรคหัวใจขาดเลือด

มีอาการเจ็บหน้าอก หายใจไม่สะดวก อาจมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น หน้ามืด ใจสั่น เวียนศีรษะ เหนื่อยหอบ จาก สถิติพบว่า อัตราการเสียชีวิต ประมาณปีละ 37,000 ราย

โรคอัลไซเมอร์

ไม่สามารถจดจำและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ ไม่สามารถจัดการกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐานได้เอง มีปัญหาด้านอารมณ์ เช่น หงุดหงิด ขาดการยับยั้งชั่งใจ

โรคความดันโลหิตสูง

มีอาการใจสั่น ปวดศีรษะ หน้ามืด ตาพร่า อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ เช่น อัมพฤกษ์ ตาบอด ไตวาย หัวใจวาย

หากเราสามารถเพิ่มความยาวของเทโลเมียร์ได้ นอกจากเราจะมีอายุยืนยาวขึ้น สามารถชะลอวัยและย้อนวัยแล้ว

ผลพลอยได้คือการแก้ไขปัญหาสุขภาพทั้งสามอาการ

นวัตกรรม 'วัฒนชีวา'

สูตรสารสกัดจากพืชกินได้ คิดค้นผ่านงานวิจัย โดยคณะวิจัย Operation BIM ที่มีประสบการณ์ด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมากว่า 40 ปี  และได้พัฒนาสูตรเพื่อ ซ่อม-สร้าง เทโลเมียร์ ที่ช่วยย้อนวัย ชะลอวัย อายุยืนพร้อมกับสุขภาพที่แข็งแรง โดยมีการทดสอบในอาสาสมัคร พบว่า กระตุ้นความยาวของ ‘เทโลเมียร์’ ให้เพิ่มขึ้นมากอย่างโดดเด่น

รู้หรือไม่ ชะลอวัย 'ระดับเซลล์' ทำได้แล้ว

ผู้สูงอายุมักจะมีความกังวลเกี่ยวกับการใช้ชีวิต ไม่อยากเป็นภาระกับลูกหลานเพราะสุขภาพไม่แข็งแรง มีโรคประจำตัวต่างๆ อันเกิดจากความเสื่อมของเซลล์ร่างกาย

ดังนั้นคนกลุ่มนี้จึงหันมาดูแลสุขภาพถึง ‘ระดับเซลล์’ เพื่อชะลอความเสื่อมของร่างกายและมีสุขภาพที่ดี
ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการดูแลเซลล์ร่างกาย คือ

'เทโลเมียร์'

เทโลเมียร์ยาว

เทโลเมียร์สั้น

ประสบการณ์จากผู้ใช้จริง

ผู้ใช้จริงบอกต่อ
อาจารย์พยาบาล นิตยา โรจนนิรันดร์กิจ (สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)

เทโลเมียร์ยาวขึ้นถึง 600+ base pairs หลังใช้นวัตกรรม ‘วัฒนชีวา’ 8 สัปดาห์ สุขภาพแข็งแรงขึ้น นอนหลับสนิท ไม่ตื่นตอนกลางคืน อารมณ์ดีขึ้น ไม่ฉุนเฉียว ออกกำลังกายได้นานขึ้น ไม่เหนื่อยง่าย

คุณ น้ำอ้อย เอนก (พนักงานโรงพยาบาล)

ผู้มีอาการวัยทอง ทั้งนอนไม่หลับ ร้อนวูบวาบ ปวดหัว อารมณ์แปรปรวน ไม่สดชื่น หลังใช้นวัตกรรม ‘วัฒนชีวา’ 8 สัปดาห์ เทโลเมียร์ยาวขึ้นถึง 1612+ base pairs และอาการต่างๆ ของภาวะวัยทองและสุขภาพโดยรวมดีขึ้น

ดร.ชำนาญ (ข้าราชการบำนาญ)

ผมที่บาง มันกลับมาฟูขึ้น อย่างเห็นได้ชัดเจน
ความดันลดลง อย่างน่าพอใจ
ร่างกายอึดขึ้น  เหนื่อยช้าลง

”  สุขภาพความเป็นชายดีขึ้น อย่างชัดเจน “

มันคือพลังชีวิต ร่างกายกระปรี้กระเปร่า มีชีวิตชีวา

คุณ อวยชัย โรจนนิรันดร์กิจ (อดีตนักจิตวิทยาคลีนิค ในมหาวิทยาลัย)

 จุดมุ่งหมายของชีวิต คือ การมีอายุยืนอย่างสุขภาพดีและนวัตกรรม วัฒนชีวา คือส่วนหนึ่งที่ช่วยยืด ” เทโลเมียร์ ” ช่วยให้ชะลอวัย และอ่อนวัย

” หลังจากใช้นวัตกรรม วัฒนชีวามา 8 สัปดาห์ทำให้ผมหนุ่มขึ้นอีก 8 ปี และที่สำคัญ ทำให้ค่าไตของผมดีขึ้นด้วยครับ “

ข้อมูลงานวิจัย

รศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล (Assoc. Dr. Preeya Leelahagul) (อดีตรักษาการหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)

บรรยายให้ความรู้จากงานวิจัย ‘นวัตกรรมวัฒนชีวา’ ต่อการเพิ่มความยาวเทโลเมียร์จากการเก็บข้อมูลกลุ่มผู้บริโภค

ตารางเทียบก่อน-หลังผลตรวจวัดความยาวเทโลเมียร์หลังกลุ่มตัวอย่างใช้นวัตกรรมครบ 4 และ 8 สัปดาห์

ผู้บริโภค 8 ใน 10 คน มีความยาวเทโลเมียร์เพิ่มขึ้น
เช่น ผู้บริโภคหญิง 4 อายุ 53 ปี มีเทโลเมียร์ยาวขึ้นสูงสุด 1,612 base pairs หรือ เพิ่มขึ้นถึง 20%

ตามธรรมชาติ Telomere สั้นลงเฉลี่ย -70.2 base pairs ต่อปี

ตามธรรมชาติ Telomere สั้นลงเฉลี่ย
-70.2 base pairs ต่อปี

‘นวัตกรรมวัฒนชีวา’

 

ทำให้ Telomere ยาวขึ้นเฉลี่ย 

+408 base pairs

หลังใช้ 8 สัปดาห์

 

หรือเทียบเท่า

ชะลอวัยระดับเซลล์ได้ถึง 5.8 ปี

ชะลอการสั้นและเพิ่มความยาวเทโลเมียร์

‘นวัตกรรมวัฒนชีวา’
ทำให้ Telomere ยาวขึ้นเฉลี่ย
+408 base pairs
หลังใช้เพียง 8 สัปดาห์

หรือเทียบเท่า
ชะลอวัยระดับเซลล์ได้ถึง 5.8 ปี

ตารางเทียบก่อน-หลังผลตรวจวัดค่าระดับน้ำตาลในเลือดหลังกลุ่มตัวอย่างใช้นวัตกรรมครบ 8 สัปดาห์

ทุกรายสามารถควบคุมระดับกลูโคสให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ (ต่ำกว่า 100mg/dL)
เช่น ผู้บริโภคหญิง 5 อายุ 54 ปี มีค่าระดับน้ำตาลลดลง จาก 125 เป็น 95 มก./ดล. 

ตารางเทียบก่อน-หลังผลตรวจวัดความดันโลหิตซิสโตลิก(ตัวบน) หลังกลุ่มตัวอย่างใช้นวัตกรรมครบ 8 สัปดาห์

8 ใน 10 คนมีระดับความดันโลหิตซิสโตลิกดีขึ้น
เช่น ผู้บริโภคหญิง 5 อายุ 54 ปี มีค่าความดันโลหิตซิสโตลิกจาก 177 ลดลงเป็น 146 มม.ปรอท

ตารางเทียบก่อน-หลังผลตรวจวัดความดันโลหิตไดแอสโตลิก(ตัวล่าง) หลังกลุ่มตัวอย่างใช้นวัตกรรมครบ 8 สัปดาห์

8 ใน 10 คนมีระดับความดันโลหิตไดแอสโตลิกดีขึ้น
เช่น ผู้บริโภคหญิง 5 อายุ 54 ปี มีค่าความดันโลหิตไดแอสโตลิกจาก 102 ลดลงเป็น 76 มม.ปรอท

นวัตกรรม “วัฒนชีวา”

เพิ่ม เซลล์ T พิฆาต(killer T cell หรือ CD8) และยังเพิ่ม CD4 (เซลล์ภูมิคุ้มกัน) ด้วย

อาสาสมัครที่มีคุณภาพชีวิตปกติ ใช้ 5 แคปซูล/วัน ใน 8 สัปดาห์

CD4 เพิ่มขึ้น 5.8%

CD8 เพิ่มขึ้น 8.3%

อัตราส่วน CD4 ต่อ CD8 = 1.6

  • CD4 ปกติ = 370–1,261 ล้านเซลล์ เพิ่มขึ้น (5.8%) รวม = 26–1,336 ล้านเซลล์
  • CD8 ปกติ = 108–721 ล้านเซลล์ เพิ่มขึ้น (8.3%) รวม = 89–783.22 ล้านเซลล์

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล พิสูจน์ประสิทธิภาพซ้ำ

ในอาสาสามัครจำนวน 32 คน

ที่มีอายุระหว่าง 50-65 ปี

ผลยืนยันว่า วัฒนชีวา สามารถเพิ่ม ความยาวเทโลเมียร์ได้จริง ด้วยประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกัน

  • ทำให้ Telomere ยาวขึ้นเฉลี่ย 342 base pairs ใน 8 สัปดาห์ หรือเทียบเท่า ย้อนวัย 4.9 ปี
  • ทำให้ Telomere ยาวขึ้นสูงสุด 1,330 base pairs ใน 8 สัปดาห์ หรือเทียบเท่าย้อนวัย 19 ปี

มาลดวัย ชะลอวัย อายุยืนถึง ‘ระดับเซลล์’ กับเรา เริ่มต้นเป็นสมาชิก

“สังคมชีวี100ปีมีสุข (mylife100club)”

เราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาและมีกิจกรรมต่างๆ มากมายรอคุณอยู่

แสกน Add LINE ได้เลยค่ะ

@mylife100society

ติดตามเนื้อหาสาระดี เรื่องย้อนวัยชะลอวัย ระดับเซลล์ ได้ที่ facebook และ Youtube ด้านล่าง

Scroll to Top