@mylife_club

เทโลเมียร์ยาวขึ้น

เทโลเมียร์ยาวขึ้น แล้วเราจะแก่ช้าลง

เทโลเมียร์ยาวขึ้น ทำไมจึงบอกว่าถ้าเทโลเมียร์ยาวขึ้นเราจ

เทโลเมียร์ยาวขึ้น แล้วเราจะแก่ช้าลง Read More »

ทำไมวัฒนชีวาถึงย้อนวัยได้ไม่เสี่ยงเนื้อร้าย

จากสถิติพบว่า 1  ใน 3 ของคนที่ป่วยเป็นมะเร็ง คือ เป็นก่

ทำไมวัฒนชีวาถึงย้อนวัยได้ไม่เสี่ยงเนื้อร้าย Read More »

Scroll to Top