เทโลเมียร์

เทโลเมียร์ยาวขึ้น

เทโลเมียร์ยาวขึ้น แล้วเราจะแก่ช้าลง

เทโลเมียร์ยาวขึ้น ทำไมจึงบอกว่าถ้าเทโลเมียร์ยาวขึ้นเราจ

เทโลเมียร์ยาวขึ้น แล้วเราจะแก่ช้าลง Read More »

นวัตกรรมวัฒนชีวา

เพิ่มความยาว เทโลเมียร์ ด้วย นวัตกรรมวัฒนชีวา

เทโลเมียร์หนึ่งในองค์ความรู้ระดับโลกที่ได้รับการยอมรับด

เพิ่มความยาว เทโลเมียร์ ด้วย นวัตกรรมวัฒนชีวา Read More »

เทโลเมียร์สั้น

เทโลเมียร์สั้นจะเกิดผลเสียต่อร่างกายอย่างไร

การเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ต้องการให้เกิดกับตน

เทโลเมียร์สั้นจะเกิดผลเสียต่อร่างกายอย่างไร Read More »

ขนาดของเทโลเมียร์

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ส่งผลกระทบต่อ ขนาดของเทโลเมียร์

มลภาวะทางอากาศกลายเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพของคนไทยในปัจ

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ส่งผลกระทบต่อ ขนาดของเทโลเมียร์ Read More »

เทโลเมียร์ โดนทำร้ายจากอากศร้อน

มลพิษทางอากาศจากอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นทำร้าย เทโลเมียร์

เราทุกคนคงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่ามลพิษทางอากาศกลายเป็นหนึ

มลพิษทางอากาศจากอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นทำร้าย เทโลเมียร์ Read More »

Scroll to Top