โรค NCDs กับผลกระทบต่อเทโลเมียร์

โรค NCDs คือโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อ ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค และไม่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ ซึ่งโรคนี้มักจะเกิดจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ทำลายสุขภาพ ซึ่ง โรค NCDs นี้จะส่งผลกระทบต่อเทโลเมียร์

เทโลเมียร์

เทโลเมียร์คืออะไร

เทโลเมียร์ คือ ส่วนปลายของโครโมโซม ที่มีหน้าที่ปกป้อง DNA ของร่างกาย เพราะโดยธรรมชาติของมนุษย์ทุกครั้งที่มีการเจริญเติบโต เซลล์ต้องมีกระบวนการแบ่งตัว ในที่นี้เริ่มต้นตั้งแต่แรกเกิดเลยทีเดียว แต่เราอาจไม่เคยรู้ว่าทุกครั้งที่เซลล์มีการแบ่งตัว เทโลเมียร์จะหดสั้นลงเรื่อยๆ เทโลเมียร หรือส่วนปลายของโครโมโซมในเซลล์นั้นคือ DNA ที่จับตัวกันแน่นมากเพื่อป้องกันการหลุดลุ่ยของตัวโครโมโซมหรือป้องกันการเชื่อมติดกันของโครโมโซมแต่ละตัว กระบวนการทำงานส่วนนี้คือธรรมชาติที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการผิดเพี้ยนทางพันธุกรรม ซึ่งจะเป็นสาเหตุหนี่งในการเกิดโรค

โรค NCDs ทำให้เทโลเมียร์สั้นได้อย่างไร

เนื่องจากการเกิดโรค NCDs ทุกโรค จะทำให้เกิดการอักเสบภายในอวัยวะ ซึ่งการอักเสบนี้ก็จะเป็นสาเหตุสำคัญ ที่จะทำให้เทโลเมียร์สั้นลงอย่างรวดเร็ว และเมื่อเทโลเมียร์สั้นลงก็จะเป็นสาเหตุหนี่งที่ทำให้โรคในกลุ่ม NCDs เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง กรดยูริคสูง ความดันโลหิตสูง รุนแรงมากขึ้น และสุดท้ายโรคเหล่านี้จะเป็นสาเหตุให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดตามมา

โรคอ้วน

โรคอ้วน

คือภาวะที่ร่างกายมีเนื้อเยื่อไขมันมากกว่าเกณฑ์ปกติ โดยไม่ได้ดูแค่ว่ามีน้ำหนักเกินปกติ แต่ดูที่ปริมาณเนื้อเยื่อไขมัน เพราะบางกลุ่มอาจมีน้ำหนักเกินปกติ แต่เนื้อเยื่อไขมันไม่เกิน เช่นในกลุ่มนักกีฬา นักกล้าม น้ำหนักส่วนเกินอาจมาจากมวลกล้ามเนื้อที่มาก ซึ่งกล้ามเนื้อที่มากไม่ได้ส่งผลเสียต่อการทำงานของร่างกายกรณีเช่นนี้ไม่จัดว่าเป็นโรคอ้วน ตรงกันข้ามคือคนที่มีน้ำหนักปกติ แต่หากมีเนื้อเยื่อไขมันเกินจัดว่าเป็นโรคอ้วน และจะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ ได้ เช่น ไขมันในเลือดสูงและโรคเบาหวาน

เบาหวาน

เบาหวาน

คือ ภาวะที่ร่างกายมีน้ำตาลในเลือดสูงเกินเกณฑ์ปกติ มี 2 กลุ่มคือ กลุ่มแรกเป็นเบาหวานชนิดที่ 1 เกิดจากกรรมพันธุ์รุนแรง ร่างกายไม่สามารถสร้างอินซูลินได้ ทำให้น้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ โดยจะเริ่มเป็นตั้งแต่อายุยังน้อย เพราะอินซูลินคือสารที่ร่างกายสร้างขึ้นเพื่อจัดการกับระดับน้ำตาลในเลือด
ส่วนเบาหวานชนิดที่ 2 เกิดจากพฤติกรรม เช่น การบริโภคน้ำตาลมากเกินไป หรือรับประทานอาหารทีให้พลังงานมากจนเกิดภาวะอ้วน โรคเบาหวานจะทำให้ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง และเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดสูงมากๆ จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคต่างๆ เช่นเบาหวานขึ้นจอตา จะทำให้จอประสาทตาเสื่อม มองไม่เห็น ตาค่อยๆ พล่ามัวไปเรื่อยๆ เมื่อมีอาการเป็นระยะเวลานาน จะมีผลทำให้ไตเสื่อม เกิดภาวะไตวายขึ้นได้

ความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง

เกิดได้ทั้งจากกรรมพันธุ์และพฤติกรรม แต่ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากพฤติกรรมการกินที่ไม่ถูกต้อง เช่น การรับประทานอาหารที่มีเกลือโซเดียมสูงมากเกินไป นอกจากนั้นยังมีโรคไตบางชนิด ทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงได้ ความดันของคนปกติ ไม่ควรเกิน 140/90 สำหรับผู้ที่มีความดันโลหิตสูงมากๆ มักจะมีอาการปวดที่ท้ายทอยเมื่อตื่นนอนในตอนเช้า หรือ บางรายอาเจียนถ้าความดันสูงมากๆ จะเกิดอันตรายจนถึงขั้นหลอดเลือดแตกได้

โรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมอง

คือภาวะผิดปกติของหลอดเลือดบริเวณสมอง เช่น ภาวะหลอดเลือดสมองตีบตัน หลอดเลือดสมองขาดเลือด ฯลฯ ซึ่งการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเหล่านี้ คือผลกระทบต่อเนื่องจาก โรค NCDs ต่างๆ เพราะสมองมักจะเป็นอวัยวะสุดท้ายที่ร่างกายจะได้รับผลกระทบจากภาวะความผิดปกติจากโรค NCDs

โรคไขมันในเลือดสูง

โรคไขมันในเลือดสูง

คือภาวะที่ร่างกายมีไขมันในเลือดมากกว่าปกติ ไขมันที่สูงนั้นอาจเป็น ไตรกลีเซอไรด์ หรือโคเลสเตอรอล อันเกิดจากกรรมพันธุ์หรือพฤติกรรมการกิน เป็นปัจจัยที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้งเกิดปัญหาเส้นเลือดตีบหรืออุดตันได้

 

โรคหัวใจ

โรคหัวใจ

มีหลายประเภท โรคหัวใจไม่ใช่โรคในกลุ่ม NCDs โดยตรง แต่สาเหตุของโรคหัวใจอาจมาจากโรคในกลุ่ม NCDs ได้ เพราะหากเป็นโรคในกลุ่ม NCDs เป็นเวลานานๆ ก็อาจจะก่อให้เกิดโรคหัวใจได้ในที่สุด
โดยสรุปคือ ทุกครั้งที่เกิดโรคชึ้นไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตาม ร่างกายจะเกิดกระบวนการอักเสบของเซลล์ ซึ่งล้วนส่งผลให้เทโลเมียร์สั้นลงทั้งสิ้น

นวัตกรรมวัฒนะชีวา จะช่วยแก้ปัญหาที่ต้นตอได้อย่างไร

นวัตกรรมวัฒนะชีวา คือนวัตกรรมที่ช่วยทำให้เทโลเมียร์ยาวขึ้น (เทโลเมียร์คือเป็นส่วนปลายของโครโมโซม เป็นส่วนประกอบของเซลล์ทุกเซลล์) เมื่อทุกเซลล์มีการแบ่งตัว โครโมโซมก็จะต้องแบ่งตัวตามไปด้วย ถ้าขนาดของเทโลเมียร์ที่มีอยู่เดิมค่อนข้างยาว การแบ่งตัวของเซลล์ก็จะทำได้ดี เราจะมีสุขภาพดี แต่ถ้าเทโลเมียร์สั้นมากจนถึงขั้นมากที่สุด เซลล์ก็จะไม่สามารถแบ่งตัวไปได้อีกต่อไป ฉะนั้นการที่เราทำให้เทโลเมียร์ยาวขึ้นได้ จะส่งผลให้เซลล์แบ่งตัวได้ดีขึ้น อวัยวะต่างๆ ในร่างกายจึงทำงานได้ดี แต่ในความเป็นจริงทุกอวัยวะในร่างกายต้องเสื่อมถอยลงและสึกหรอจากการที่เป็นโรค ต่างๆ หากมีนวัตกรรมที่ช่วยให้เทโลเมียร์ของเซลล์ที่ร่างกายสร้างขึ้นมาใหม่มีความยาวมากขึ้น กระบวนการซ่อมแซมก็จะทำงานได้เร็วขึ้น โอกาสที่เซลล์จะเสื่อมถอยเนื่องจากภาวะของโรคก็จะลดน้อยลง หากปรับพฤติกรรมร่วมด้วย ผลที่ได้รับก็จะยิ่งดีขึ้น ทุกอวัยวะก็จะได้รับการฟื้นฟู โรคต่างๆ ก็จะทุเลาลงหรืออาจหายขาดได้

นวัตกรรมวัฒนะชีวา คือ สารสกัดธรรมชาติจากพืชกินได้ 5 ชนิดคือ มังคุด ฝรั่ง ถั่วเหลือง งาดำ บัวบก โดยมีการพัฒนาสูตรให้เสริมฤทธิ์กันเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการซ่อมสร้างเทโลเมียร์ และจากการทดลองวัดผลเพื่อติดตามผู้บริโภค พบว่า สามารถเพิ่มความยาวของเทโลเมียร์ได้เฉลี่ย 408 basepairs (หน่วยวัดความยาวของเทโลเมียร์) ซึ่งเทียบเท่ากับย้อนวัยได้ถึง 5.8 ปี และมั่นใจได้ว่าช่วยเสริมเพิ่มภูมิคุ้มกันป้องกันการติดเชื้อ ไม่เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งอีกด้วย

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Scroll to Top