รู้หรือไม่ ชะลอวัย 'ระดับเซลล์' ทำได้แล้ว

ผู้สูงอายุมักจะมีความกังวลเกี่ยวกับการใช้ชีวิต ไม่อยากเป็นภาระกับลูกหลานเพราะสุขภาพไม่แข็งแรง มีโรคประจำตัวต่างๆ อันเกิดจากความเสื่อมของเซลล์ร่างกาย

ดังนั้นคนกลุ่มนี้จึงหันมาดูแลสุขภาพถึง ‘ระดับเซลล์’ เพื่อชะลอความเสื่อมของร่างกายและมีสุขภาพที่ดี
ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการดูแลเซลล์ร่างกาย คือ

'เทโลเมียร์'

เทโลเมียร์สั้นเสี่ยงต่อโรคอะไรบ้าง?

โรคที่เกิดจากความเสื่อมถอยของเซลล์ในร่างกาย เช่น อัมพฤกษ์อัมพาต อัลไซเมอร์ หลอดเลือดสมอง เกาต์ เบาหวาน ต่อมลูกหมากโต กระดูกพรุน ต้อกระจก ต้อหิน ไต

โรคหลอดเลือดสมอง

เสี่ยงพิการ-เสียชีวิต สถิติพบปีละกว่า 3 แสนราย เสียชีวิตกว่า 3 หมื่นราย ปัจจัยหลักของโรคมาจากความเสื่อมของเซลล์ต่างๆ ของร่างกาย

โรคเบาหวาน

ภาวะแทรกซ้อนอันตรายของโรคเบาหวานคือ เบาหวานขึ้นตาจนอาจทำให้ตาบอดได้ ชาตามปลายมือปลายเท้า และอาจติดเชื้อได้ง่าย

โรคหัวใจขาดเลือด

มีอาการเจ็บหน้าอก หายใจไม่สะดวก อาจมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น หน้ามืด ใจสั่น เวียนศีรษะ เหนื่อยหอบ จาก สถิติพบว่า อัตราการเสียชีวิต ประมาณปีละ 37,000 ราย

โรคอัลไซเมอร์

ไม่สามารถจดจำและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ ไม่สามารถจัดการกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐานได้เอง มีปัญหาด้านอารมณ์ เช่น หงุดหงิด ขาดการยับยั้งชั่งใจ

โรคความดันโลหิตสูง

มีอาการใจสั่น ปวดศีรษะ หน้ามืด ตาพร่า อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ เช่น อัมพฤกษ์ ตาบอด ไตวาย หัวใจวาย

เทโลเมียร์ (Telomere) คืออะไร?

ร่างกายของคนเราประกอบด้วยเซลล์นับ 100 ล้านล้านเซลล์

web-03 แก้ -03 โครโมโซม
ในนิวเคลียสของเซลล์ทุกเซลล์มีโครโมโซมอยู่ 23 คู่

ที่ปลายของโครโมโซมก็คือเทโลเมียร์ซึ่งมีหน้าที่ปกป้อง DNA

ทุกครั้งที่เซลล์มีการแบ่งตัว โครโมโซมก็จะมีการแบ่งตัวด้วย พร้อมกับการหดสั้นลงของเทโลเมียร์

ส่งผลให้กระบวนการซ่อมสร้างของร่างกายเสื่อม, เสี่ยงต่อโรคต่างๆ มากขึ้นและอายุสั้นลง เมื่อเทโลเมียร์สั้นลงสุดแล้ว เซลล์จะแบ่งตัวต่อไม่ได้ แล้วจะเสื่อมสลายไปในที่สุด

enzyme telomerase สามารถต่อความยาวของ เทโลเมียร์ ได้ เมื่อ เทโลเมียร์ยาวขึ้น จะทำให้ย้อนวัยขึ้นได้นั่นเอง

ขั้นตอนง่ายๆ ในการปรึกษาทาง LINE

1. กดปุ่มด้านล่างนี้ ‘ปรึกษาใช้นวัตกรรม’


2. กดเลือก ‘เปิด LINE’


3. กดเลือก ‘เพิ่มเพื่อน’


4. เริ่มปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในแชทได้เลยค่ะ

เทโลเมียร์ยาว

เทโลเมียร์สั้น

เทโลเมียร์ยาว

เทโลเมียร์สั้น

งานวิจัย

รศ.ดร.ปรียา ลีฬหกุล (Assoc.Prof. Dr. Preeya Leelahagul) (อดีตรักษาการหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)

บรรยายให้ความรู้จากงานวิจัย ‘นวัตกรรมวัฒนชีวา’ ต่อการเพิ่มความยาวเทโลเมียร์จากการเก็บข้อมูลกลุ่มผู้บริโภค

ผู้ใช้จริงบอกต่อ
อาจารย์พยาบาล นิตยา โรจนนิรันดร์กิจ (สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)

เทโลเมียร์ยาวขึ้นถึง 600+ base pairs หลังใช้นวัตกรรม ‘วัฒนชีวา’ 8 สัปดาห์ สุขภาพแข็งแรงขึ้น นอนหลับสนิท ไม่ตื่นตอนกลางคืน อารมณ์ดีขึ้น ไม่ฉุนเฉียว ออกกำลังกายได้นานขึ้น ไม่เหนื่อยง่าย

Play Video
Play Video

คุณ น้ำอ้อย เอนก (พนักงานโรงพยาบาล)

ผู้มีอาการวัยทอง ทั้งนอนไม่หลับ ร้อนวูบวาบ ปวดหัว อารมณ์แปรปรวน ไม่สดชื่น หลังใช้นวัตกรรม ‘วัฒนชีวา’ 8 สัปดาห์ เทโลเมียร์ยาวขึ้นถึง 1612+ base pairs และอาการต่างๆ ของภาวะวัยทองและสุขภาพโดยรวมดีขึ้น

ตารางเทียบก่อน-หลังผลตรวจวัดความยาวเทโลเมียร์หลังกลุ่มตัวอย่างใช้นวัตกรรมครบ 4 และ 8 สัปดาห์

ผู้บริโภค 8 ใน 10 คน มีความยาวเทโลเมียร์เพิ่มขึ้น
เช่น ผู้บริโภคหญิง 4 อายุ 53 ปี มีเทโลเมียร์ยาวขึ้นสูงสุด 1,612 base pairs หรือ เพิ่มขึ้นถึง 20%

ตามธรรมชาติ Telomere สั้นลงเฉลี่ย -70.2 base pairs ต่อปี

ตามธรรมชาติ Telomere สั้นลงเฉลี่ย
-70.2 base pairs ต่อปี

‘นวัตกรรมวัฒนชีวา’

 

ทำให้ Telomere ยาวขึ้นเฉลี่ย 

+408 base pairs

หลังใช้ 8 สัปดาห์

 

หรือเทียบเท่า

ชะลอวัยระดับเซลล์ได้ถึง 5.8 ปี

ชะลอการสั้นและเพิ่มความยาวเทโลเมียร์

‘นวัตกรรมวัฒนชีวา’
ทำให้ Telomere ยาวขึ้นเฉลี่ย
+408 base pairs
หลังใช้เพียง 8 สัปดาห์

หรือเทียบเท่า
ชะลอวัยระดับเซลล์ได้ถึง 5.8 ปี

ตารางเทียบก่อน-หลังผลตรวจวัดค่าระดับน้ำตาลในเลือดหลังกลุ่มตัวอย่างใช้นวัตกรรมครบ 8 สัปดาห์

ทุกรายสามารถควบคุมระดับกลูโคสให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ (ต่ำกว่า 100mg/dL)
เช่น ผู้บริโภคหญิง 5 อายุ 54 ปี มีค่าระดับน้ำตาลลดลง จาก 125 เป็น 95 มก./ดล. 

ตารางเทียบก่อน-หลังผลตรวจวัดความดันโลหิตซิสโตลิก(ตัวบน) หลังกลุ่มตัวอย่างใช้นวัตกรรมครบ 8 สัปดาห์

8 ใน 10 คนมีระดับความดันโลหิตซิสโตลิกดีขึ้น
เช่น ผู้บริโภคหญิง 5 อายุ 54 ปี มีค่าความดันโลหิตซิสโตลิกจาก 177 ลดลงเป็น 146 มม.ปรอท

ตารางเทียบก่อน-หลังผลตรวจวัดความดันโลหิตไดแอสโตลิก(ตัวล่าง) หลังกลุ่มตัวอย่างใช้นวัตกรรมครบ 8 สัปดาห์

8 ใน 10 คนมีระดับความดันโลหิตไดแอสโตลิกดีขึ้น
เช่น ผู้บริโภคหญิง 5 อายุ 54 ปี มีค่าความดันโลหิตไดแอสโตลิกจาก 102 ลดลงเป็น 76 มม.ปรอท

เพิ่มความยาวของเทโลเมียร์

ด้วยนวัตกรรม สารสกัดจากธรรมชาติ 5 ชนิด ปราศจากสารเคมี ผ่านงานวิจัยแล้วว่าได้ผลในการเพิ่มความยาวของเทโลเมียร์

สารสกัดจากมังคุด

สารสกัดจากใบบัวบก

สารสกัดจากงาดำ

สารสกัดจากถั่วเหลือง

สารสกัดจากฝรั่ง

APCO

มั่นใจด้วยนวัตกรรมจาก APCO

Play Video

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ APCO

เป็นบริษัทที่มีความก้าวหน้าทางการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดจากธรรมชาติ ผลิตและจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สำนักงานใหญ่ APCO : อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น30 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

มาลดวัย ชะลอวัย อายุยืนถึง ‘ระดับเซลล์’ กับเรา เริ่มต้นเป็นสมาชิก

“สังคมชีวี100ปีมีสุข (mylife100club)”

เราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาและมีกิจกรรมต่างๆ มากมายรอคุณอยู่

แสกน Add LINE ได้เลยค่ะ

@mylife100society

ขั้นตอนง่ายๆ ในการปรึกษาทาง LINE

1. กดปุ่มด้านล่างนี้ ‘ปรึกษาใช้นวัตกรรม’


2. กดเลือก ‘เปิด LINE’


3. กดเลือก ‘เพิ่มเพื่อน’


4. เริ่มปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในแชทได้เลยค่ะ

Scroll to Top